top of page

Warunki korzystania z usługi      _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_bb3_ -3194-bb3b-136bad5cf58d_   Polityka dotycząca danych  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_cf58d_ _cc781905-578cde-3194 -136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badcf5

EnvisionBody, LLC        

Obowiązuje: 18 grudnia 2021 r.

WAŻNA UWAGA

EnvisionBody, LLC („EnvisionBody”), strona internetowa envisionbody.com („Witryna”) oraz aplikacje mobilne EnvisionBody („Aplikacja mobilna”) (które w niniejszej Polityce prywatności łącznie określamy jako „Usługi”). Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności oraz naszymi Warunkami użytkowania (zwanymi dalej „Warunkami”).

Użytkownicy aplikacji mobilnej Envisionbody muszą mieć ukończone 18 lat.

Wszelkie obrazy i/lub aktywność fizyczna, dieta/spożycie kalorii dostarczone użytkownikowi z Usług EnvisionBody są fałszywe, nierealistyczne i przeznaczone wyłącznie do celów rozrywkowych. Przekazywane przez nas informacje nie powinny być interpretowane jako porada medyczna lub przewidywany wynik. Zdecydowanie zalecamy skonsultowanie się z lekarzem przed skorzystaniem z Usług EnvisionBody w celu ustalenia realistycznych oczekiwań dotyczących transformacji Twojego wizerunku w odniesieniu do wszelkich zmian w Twojej wadze oraz zapewnienia profesjonalnej diety i planu fitness.

Wszystkie aktualizacje oprogramowania podlegają podwyżce cen bez powiadomienia. Nasze Usługi stale się rozwijają. Wraz z wprowadzeniem nowych produktów, usług i funkcji potrzebujemy elastyczności, aby wprowadzać zmiany, nakładać ograniczenia i czasami zawieszać lub przerywać niektóre Usługi. Możemy również aktualizować nasze Usługi, które mogą nie działać poprawnie, jeśli nie zainstalujesz aktualizacji. Możemy zaoferować bezpłatną wersję naszych usług, która może zostać zmieniona na wersję płatną w dowolnym momencie bez powiadomienia. Będzie to wymagało dokonania płatności, aby móc nadal korzystać z naszych usług.

Usługi ulegają częstym zmianom, a ich forma i funkcjonalność mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Po każdej aktualizacji możemy zmienić naszą opłatę za korzystanie z naszej usługi. Możesz nie zostać powiadomiony o zmianie opłaty. Aby otrzymać aktualizację, może być konieczne uiszczenie dodatkowej opłaty. Nie otrzymasz zwrotu pieniędzy wpłaconych nam przed aktualizacją.

Przekształcony obraz wyświetlany użytkownikowi jest przerysowanym, nierealistycznym obrazem Ciebie i nie odzwierciedla tego, jak powinien wyglądać Twój obraz.

Wszelkie dane, sugerowana dieta i/lub obrazy wyświetlane użytkownikowi korzystającemu z Aplikacji Mobilnej lub Witryny EnvisionBody nie stanowią typowych ani nawet dokładnych wyników uzyskanych z jakichkolwiek zmodyfikowanych obrazów, przechwyconego obrazu, przesłanego obrazu, aktywności fizycznej, spożycia kalorii i lub plan diety.

Skontaktuj się z lekarzem, aby uzyskać informacje na temat diety, sprawności fizycznej lub powiązanej transformacji obrazu. Nie jesteśmy firmą medyczną i nie udzielamy porad ani porad medycznych. Informacje podane w naszej Aplikacji mobilnej i Witrynie internetowej nie stanowią i nie mają stanowić porady medycznej; zamiast tego wszystkie informacje, treści i materiały dostępne w Aplikacji Mobilnej i Witrynie Envisionbody służą wyłącznie do ogólnych celów rozrywkowych. Zawsze należy skontaktować się z lekarzem, aby przedstawić plan posiłków, plan diety lub sugestię dotyczącą spożycia kalorii.

Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, udzielamy Ci ograniczonego, odwołalnego, osobistego, niezbywalnego i niewyłącznego prawa i licencji na dostęp i korzystanie z Usług i Treści EnvisionBody do własnych, niekomercyjnych celów, pod warunkiem, że nie kopiować, modyfikować, tworzyć prac pochodnych, dokonywać inżynierii wstecznej, sprzedawać, cedować, udzielać podlicencji, udzielać zabezpieczeń, przenosić ani w inny sposób komercyjnie wykorzystywać jakichkolwiek praw do Treści lub Usług EnvisionBody (i nie zezwalać na to osobom trzecim).

Nie zbieramy żadnych danych użytkownika; wszystkie dane pozostają w aplikacji i na koncie iCoud użytkownika, do którego tylko on ma dostęp podczas korzystania z naszego oprogramowania aplikacji mobilnej. Jednak może to ulec zmianie w stosunku do warunków określonych tutaj w miarę rozwoju i dalszego rozwoju EnvisionBody. Po ulepszeniu naszych Usług i później może być konieczne od czasu do czasu przywoływanie i lub zmiana niniejszej Polityki prywatności, Warunków i Polityki danych bez powiadomienia. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, Warunków i Polityki danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, jak określono poniżej. Prosimy o odwiedzanie naszej Witryny od czasu do czasu, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji naszych warunków i zasad.

KORZYSTAJĄC Z USŁUG, WYRAŻASZ ZGODĘ NA ZBIERANIE, WYKORZYSTYWANIE I PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZETWARZANIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH ZGODNIE Z OPISEM NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI.

EnvisionBody oraz wszystkie powiązane Usługi i systemy, w tym rejestracja, znajdują się na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi, pamiętaj, że zbierane przez nas informacje (w tym pliki cookie i dane urządzeń) będą przetwarzane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych, jurysdykcji, w której obowiązują przepisy i zasady dotyczące ochrony danych i prywatności, w tym dane prawa podmiotowe, mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony jak te w kraju/regionie, w którym mieszkasz lub jesteś obywatelem. Korzystając z naszych Usług i przekazując nam informacje, wyrażasz zgodę na przekazywanie i przetwarzanie informacji w Stanach Zjednoczonych i, o ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, wykorzystujemy tę zgodę jako podstawę prawną dla takiego przekazywania danych. Możesz zostać poproszony o wyraźną zgodę na przekazanie danych w ramach tworzenia konta.

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności, ponieważ dostęp do Usług i korzystanie z nich oznacza, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na wszystkie warunki zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszej Polityki prywatności lub naszych Warunków, nie uzyskuj dostępu do żadnej z Usług ani nie kontynuuj korzystania z nich ani nie przesyłaj nam w inny sposób swoich danych osobowych (zdefiniowanych poniżej).

Uwaga do krajów spoza USA i mieszkańców Unii Europejskiej:W celu zapewnienia zgodności z wymogami Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) dla naszych europejskich konsumentów i użytkowników, niniejsza Polityka Prywatności określa podstawy prawne, na których przetwarzamy Twoje Dane Osobowe oraz zawiera inne informacje wymagane przez RODO. Dalsze informacje dotyczące poszczególnych krajów/regionów dla naszych konsumentów w Europie i Stanach Zjednoczonych można znaleźć w naszym informacje dotyczące lokalizacji Sekcja.

 

Informacje o Twoich danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych o Tobie, Twoich urządzeniach i Twojej interakcji z naszymi Usługami.

"Dane osobiste"to informacje, które można wykorzystać do zidentyfikowania Ciebie, bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub razem z innymi informacjami. Obejmuje to takie rzeczy, jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, identyfikatory urządzeń, niektóre identyfikatory plików cookie i sieci, a także kondycję, dietę, płeć, dane dotyczące zdrowia i obrazy.

EnvisionBody gromadzi, wykorzystuje, ujawnia i przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, w tym w celu obsługi i ulepszania Usług i naszej działalności; do reklamy i marketingu; oraz aby zapewnić Państwu innowacyjne usługi fitness i wellness, zgodnie z dalszym opisem w niniejszej Polityce prywatności.

Możemy tworzyć dane pozbawione elementów pozwalających na identyfikację lub anonimowe z Danych osobowych poprzez wykluczenie składników danych (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub identyfikator śledzenia, do którego można powiązać), które sprawiają, że dane są dla Ciebie identyfikowalne przez zaciemnienie lub w inny sposób. Wykorzystywanie przez nas danych zanonimizowanych i pozbawionych elementów umożliwiających identyfikację nie podlega niniejszej Polityce prywatności.

Jak zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe

Gromadzimy Twoje Dane Osobowe na wiele sposobów i w różnych celach, w tym:

1. Kiedy rejestrujesz konto lub wchodzisz w interakcję z naszymi Usługami

Gromadzimy Dane Osobowe podczas korzystania z naszych Usług lub interakcji z nimi, w tym podczas rejestracji konta EnvisionBody, zakupu Subskrypcji (w tym przetwarzania płatności) lub korzystania z Usług w inny sposób (np. przeglądania treści dostępnych w Usługach), oraz kiedy poprosisz nas o dostosowanie naszych Usług. Te Dane Osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, zdjęcie, film, nazwę użytkownika i hasło, adres e-mail, datę urodzenia, płeć, informacje o płatnościach i ogólne dane o lokalizacji.

2. Gdy wprowadzasz obraz: zdjęcia lub wideo, dane dotyczące sprawności fizycznej i diety w naszych Usługach lub korzystasz z naszych Usług, które gromadzą lub pozyskują dane z czujników urządzeń mobilnych

Obrazy, dane dotyczące sprawności fizycznej i diety. Dane osobowe obejmują dane, które podajesz, związane z Twoją płcią, wiekiem, spożyciem kalorii, nawykami żywieniowymi, ograniczeniami żywieniowymi, aktywnością fizyczną, celami fitness, stylem życia (np. nawykami dotyczącymi snu), wydarzeniami życiowymi, celami fitness, wzrost, waga, pomiary, poziom sprawności, tętno, dane dotyczące snu, BMI, dane biometryczne i podobne rodzaje danych dotyczących stanu fizjologicznego i aktywności; w tym Twoje obrazy zarówno nieruchome, jak i wideo. Gromadzimy te dane w celu świadczenia Usług oraz dostosowywania funkcji, reklam i usług do Twoich zainteresowań i celów, w tym dostarczania sugestii dotyczących diety i/lub posiłków, raportowania i analiz, planów treningowych i usług związanych z planowaniem posiłków oraz rekomendacji produktów. Informacje te są również wykorzystywane, aby oprogramowanie mogło obliczyć, w jaki sposób niektóre dane wejściowe parametrów mogą wpływać na obraz.

3. Kiedy używasz lub wchodzisz w interakcję z urządzeniem do noszenia lub innym podłączonym urządzeniem

Gromadzimy również Dane Osobowe, w tym obrazy, dane dotyczące sprawności fizycznej i dobrego samopoczucia, gdy korzystasz z urządzenia podłączonego do Internetu, takiego jak monitory tętna, urządzenia do śledzenia aktywności i inne urządzenia lub urządzenia do noszenia, które integrują się z Usługami. Gdy korzystasz z urządzenia lub produktu ubieralnego lub podłączonego, możemy również zbierać pewne informacje o urządzeniu lub produkcie, takie jak numer seryjny, adres Bluetooth, kod UPC lub inne informacje związane z urządzeniem lub zakupem.

Uwaga dotycząca danych Apple HealthKit

Możesz połączyć się i udostępniać swoje informacje HealthKit oraz informacje HealthKit z EnvisionBody. Informacje, które przekazujesz HealthKit, podlegają wówczas Warunkom i Polityce prywatności Apple. Unikalne informacje, które zdecydujesz się wysłać z HealthKit, nie są wykorzystywane przez EnvisionBody w celach marketingowych i reklamowych ani przekazywane przez EnvisionBody stronom trzecim w celach marketingowych i reklamowych.

4. Kiedy komunikujesz się z nami lub zapisujesz się na materiały promocyjne

Gromadzimy Dane Osobowe, gdy komunikujesz się z nami lub rejestrujesz się w celu otrzymywania materiałów promocyjnych lub informacji („Wiadomości”) za pośrednictwem poczty elektronicznej i powiadomień push.

Jeśli wyrażasz zgodę na otrzymywanie Wiadomości, możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe i inne informacje do komunikowania się z Tobą w sprawie zakupionych lub używanych przez Ciebie Usług EnvisionBody; dostarczać Ci wiadomości promocyjne i spersonalizowane reklamy; aby powiadomić Cię o innych funkcjach; powiadamiać Cię o konkursach, wyzwaniach, loteriach i innych promocjach („Promocje”); aby powiadomić Cię o Usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować; oraz w innych celach marketingowych. Możesz zarządzać preferencjami komunikacji w ustawieniach konta.

Należy pamiętać, że niezależnie od ustawień poczty e-mail możemy wysyłać Ci Wiadomości dotyczące działania naszych Usług, takie jak zmiana naszych Warunków lub niniejszej Polityki prywatności lub inne formalne komunikaty związane z zakupionymi lub używanymi przez Ciebie Usługami.

Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe, aby odpowiadać i odpowiadać na Twoje prośby o pomoc techniczną, pytania lub skargi dotyczące Usług lub wszelką inną komunikację, którą zainicjujesz. Obejmuje to dostęp do konta w celu zaspokojenia próśb o pomoc techniczną.

5. Kiedy bierzesz udział w specjalnych zajęciach, ofertach lub programach

Możemy żądać lub w inny sposób gromadzić Dane osobowe, w tym obrazy, dane dotyczące sprawności fizycznej i dobrego samopoczucia, gdy uczestniczysz w Promocjach, uczestniczysz w ankietach lub uczestniczysz w działaniach badawczych lub inicjatywach („Badania”). Obejmuje to Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i wiek oraz inne informacje, które mogą być odpowiednie do udziału w Badaniu. Jeśli wygrasz Promocję, może być również konieczne zebranie pewnych informacji podatkowych, zwolnień i zwolnień, w zależności od nagrody.

Możemy również przeprowadzać ankiety, w których prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące szeregu tematów, od Danych osobowych po preferencje dotyczące marki i produktów. Promocje lub ankiety mogą być prowadzone przez usługodawcę EnvisionBody lub pod wspólną marką z jednym z naszych partnerów biznesowych. W takich przypadkach Dane Osobowe mogą być gromadzone bezpośrednio i/lub udostępniane EnvisionBody, usługodawcy i/lub partnerowi biznesowemu, w tym w celach marketingowych. Każda Promocja lub ankieta, która traktuje Twoje dane osobowe w sposób odmienny od niniejszej Polityki prywatności, określa politykę prywatności regulującą gromadzenie informacji w związku z daną Promocją lub ankietą.

6. Kiedy angażujesz się w nasze społeczności internetowe lub reklamy

Możemy gromadzić Twoje Dane Osobowe, gdy korzystasz z naszych społeczności internetowych. Obejmuje to klikanie reklam, interakcję z naszymi stronami mediów społecznościowych, przesyłanie treści lub w inny sposób wprowadzanie informacji w polach komentarzy, blogach lub forach społecznościowych sponsorowanych lub stowarzyszonych z EnvisionBody. Należy pamiętać, że nasze fora społecznościowe są publiczne, dlatego zalecamy zachowanie ostrożności przy podejmowaniu decyzji, jakie informacje i treści chcesz ujawnić.

7. Kiedy uzyskujesz dostęp do produktów i usług stron trzecich

Możemy zezwolić na rejestrację i płacenie za produkty i usługi stron trzecich lub w inny sposób wchodzić w interakcję z inną witryną internetową, aplikacją mobilną lub lokalizacją internetową (łącznie „Witryny zewnętrzne”) za pośrednictwem naszego

Usługi, a my możemy gromadzić Dane osobowe, które udostępniasz Witrynom osób trzecich za pośrednictwem naszych Usług. Gdy to zrobimy, poinformujemy Cię o dalszych szczegółach, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

8. Kiedy łączysz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych

Możesz włączyć, zalogować się lub zalogować do Usług za pośrednictwem różnych mediów społecznościowych lub usług sieci społecznościowych, takich jak Facebook („Usługa sieci społecznościowych” lub „SNS”). Kiedy łączysz się za pomocą swoich kont SNS, możemy gromadzić Dane osobowe, które przekazałeś temu SNS. Na przykład, gdy logujesz się za pomocą swoich danych logowania na Facebooku, za Twoją zgodą możemy gromadzić Dane Osobowe z Twojego profilu na Facebooku, które są dozwolone na mocy Warunków świadczenia usług Facebooka – takie jak adres e-mail, zdjęcie profilowe i lista znajomych. Używamy tych danych w celu świadczenia, ulepszania i personalizowania Usług (np. w celu nawiązania kontaktu lub sugerowania znajomych w naszych Usługach). Jeśli nie chcesz przekazywać nam tych danych, musisz dostosować ustawienia prywatności na swoim koncie SNS.

9. Kiedy zbieramy dane od stron trzecich lub publicznie dostępnych źródeł

Możemy uzyskać pewne dane o Tobie ze źródeł zewnętrznych, aby pomóc nam świadczyć i ulepszać Usługi oraz w celach marketingowych i reklamowych. Możemy łączyć Twoje Dane Osobowe z danymi, które uzyskujemy z naszych Usług, innych użytkowników lub stron trzecich, aby poprawić Twoje doświadczenie i ulepszyć Usługi.

10. Kiedy wykorzystujemy i/lub gromadzimy pliki cookie, identyfikatory urządzeń, lokalizację, dane ze środowiska i inne technologie śledzenia

Możemy gromadzić niektóre Dane Osobowe za pomocą plików cookie i innych technologii, takich jak sygnalizatory WWW, identyfikatory urządzeń, identyfikatory reklamowe, geolokalizacja, pamięć lokalna HTML5, pliki cookie Flash i adresy IP. W szczególności używamy plików cookie przeglądarki do różnych celów, w tym plików cookie, które są ściśle niezbędne do działania i plików cookie, które są używane do personalizacji, wydajności/analizy i reklamy.

 

Używanie i kontrola plików cookie

Pliki cookie służą wielu różnym celom. Pliki cookie to fragmenty danych przechowywane w przeglądarce internetowej, które są przesyłane do witryn internetowych w celu zapamiętania przeglądarki i odróżnienia jej od innych użytkowników. Pliki cookie służą do personalizacji korzystania z Internetu oraz do bezpieczeństwa, analiz, marketingu i reklam opartych na zainteresowaniach. Nasze pliki cookie są umieszczane i odczytywane przez nasze serwery internetowe, podczas gdy inne pliki cookie są umieszczane i odczytywane przez serwery internetowe innych firm. Informacje na temat konkretnych plików cookie można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem adchoces link. Jeśli zablokujesz wszystkie pliki cookie, niektóre funkcje naszej Witryny nie będą działać.

Jednym ze sposobów myślenia o plikach cookie jest ich funkcja. Poniższe ustawienia kontrolują korzystanie przez nas z plików cookie przeglądarki, wykorzystanie adresu IP do śledzenia oraz gromadzenie i wykorzystywanie danych do reklam opartych na plikach cookie i opartych na zainteresowaniach.

[ IN ] Wymagane pliki cookie. Te absolutnie niezbędne pliki cookie są używane do podstawowych funkcji i rozpoznają, kiedy jesteś zalogowany, są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo i egzekwują Twoje preferencje dotyczące prywatności. Bez tych plików cookie niektóre funkcje naszej Witryny mogą nie działać. Możesz zablokować te pliki cookie w preferencjach przeglądarki.

[ IN] Funkcjonalne pliki cookie. Te pliki cookie pomagają ulepszać Witrynę, pozwalając nam zrozumieć, w jaki sposób Witryna jest używana i jak działa Witryna. Te pliki cookie obejmują analitykę i pomiary.

[ IN ] Reklamowe pliki cookie. Te pliki cookie pomagają nam i innym podmiotom personalizować reklamy wyświetlane w Usługach, a także na innych stronach internetowych. Po włączeniu te pliki cookie umożliwią stronom trzecim zajmującym się reklamą opartą na zainteresowaniach w naszej Witrynie internetowej rozpoznanie oprogramowania przeglądarki użytkownika również w innych witrynach internetowych.

 

11. Kiedy agregujemy lub centralizujemy dane

Gromadzimy i centralizujemy Dane osobowe, w tym obrazy i dane dotyczące sprawności fizycznej i dobrego samopoczucia, w celach analitycznych, innowacji oraz w celu świadczenia ulepszonych usług naszym klientom i użytkownikom końcowym.

12. Kiedy łączymy Cię ze znajomymi na różnych platformach

Nasze Usługi mogą polegać na udostępnianiu społecznościowym i komunikacji z innymi. W takim przypadku wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe, aby umożliwić udostępnianie zgodnie z opisem w Usługach, w tym w celu umożliwienia Ci znajdowania znajomych w Usługach i łączenia się z nimi.

13. Udostępniaj treści lub osiągnięcia; lub zaproś znajomych

Za Twoją zgodą uzyskujemy dostęp do Twoich kontaktów, aby umożliwić Ci udostępnianie treści lub osiągnięć, w tym filmów wideo, znajomym lub innym członkom, a także zapraszanie znajomych do korzystania z Usług.

14. Gdy świadczymy Ci usługi, oferty lub reklamy odpowiednie geograficznie

Możemy wykorzystywać ogólne dane o lokalizacji, aby dostarczać Ci Usługi, oferty lub reklamy, które są istotne dla Twojej ogólnej lokalizacji.

15. Kiedy poprosisz nas o dostosowanie naszych Usług

Używamy zdjęć, filmów lub innych danych, które nam przekazujesz, w celu dostosowania naszych Usług.

16. Gdy przestrzegamy wymogów prawnych lub obowiązków, egzekwowania prawa oraz ze względów bezpieczeństwa publicznego(informacje dotyczące lokalizacji może ubiegać się)

Możemy wykorzystywać Dane Osobowe w celu przestrzegania przepisów ustawowych, wykonawczych, nakazów sądowych lub innych zobowiązań prawnych lub pomocy w dochodzeniu, w celu ochrony i obrony naszych praw i własności lub praw lub bezpieczeństwa osób trzecich, w celu egzekwowania naszych Warunków , niniejszą Politykę prywatności lub umowy ze stronami trzecimi lub w celu zapobiegania przestępczości.

Jak ujawniamy dane osobowe

Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe w celach opisanych we wcześniejszej części niniejszej Polityki prywatności, w sekcji Ujawnianie danych dotyczących lokalizacji oraz w następujący sposób:

1. Obsługa i doskonalenie usług oraz doświadczenia użytkownika

Wewnętrznie do odpowiednich działów EnvisionBody w celu świadczenia i ulepszania Usług, w celach marketingowych i reklamowych.

2. Do dostawców usług i dostawców

Partnerom biznesowym, partnerom marketingowym i dostawcom w celu świadczenia, ulepszania i personalizowania Usług.

Uwaga dla użytkowników Apple

W przypadku użytkowników Apple nasze aplikacje mobilne na iOS udostępniają dane osobowe stronom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Podejmujemy środki, aby zapewnić, że takie strony trzecie zapewniają ochronę prywatności identyczną lub równą tej wymaganej w niniejszej Polityce prywatności i wytyczne dla programistów Apple.

3. Do dostawców sieci społecznościowych

Dostawcom sieci społecznościowych, gdy korzystamy z widżetów, przycisków lub wtyczek sieci społecznościowych w naszych Usługach.

4. Do innych zarejestrowanych użytkowników EnvisionBody

Z innymi użytkownikami Usług w kontekście określonych funkcji o charakterze społecznościowym. Ponadto wszelkie informacje, które publikujesz lub ujawniasz na naszych forach społecznościowych (np. Facebook, sponsorowane strony na blogu EnvisionBody) są publiczne.

5. Do reklamy i marketingu

Partnerom reklamowym i marketingowym w celach reklamowych i marketingowych w imieniu EnvisionBody oraz w imieniu osób trzecich, w tym między innymi Facebooka.

6. Dla niektórych analiz i ulepszeń

Z niektórymi firmami w celach analitycznych i ulepszania Usług.

7. W przypadku reklam opartych na zainteresowaniach

Firmom zajmującym się reklamą opartą na zainteresowaniach, w tym reklamą internetową, mobilną i inną. Ta reklama składa się z reklam EnvisionBody i stron trzecich, które są spersonalizowane i wyświetlane w naszych witrynach i aplikacjach oraz za pośrednictwem innych kanałów.

Reklama oparta na zainteresowaniach

Reklamy oparte na zainteresowaniach to reklamy kierowane do Ciebie na podstawie przeglądania stron internetowych i korzystania z aplikacji w czasie oraz w różnych witrynach lub aplikacjach. Nasze praktyki reklamowe obejmują również tworzenie i wykorzystywanie „segmentów odbiorców”. W zależności od tego, skąd uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, możesz zostać poproszony o zgodę na używanie przez nas plików cookie, w tym reklamowych plików cookie. Dodatkowe informacje na temat segmentów odbiorców i naszych wyborów dotyczących reklam opartych na zainteresowaniach można znaleźć poniżej.

 • Segmenty odbiorców. Ujawniamy różne rodzaje informacji do celów reklamy opartej na zainteresowaniach, w tym na potrzeby reklamy opartej na zainteresowaniach osób trzecich. Przetwarzanie to obejmuje wykorzystanie Danych Osobowych do tworzenia segmentów odbiorców. Te segmenty odbiorców są następnie udostępniane dla reklam opartych na zainteresowaniach, w tym dla reklam stron trzecich, w internetowych usługach EnvisionBody. Segmenty odbiorców opierają się na wizytach w witrynie, danych dotyczących korzystania z aplikacji, danych dotyczących kondycji i dobrego samopoczucia, zachowań zakupowych online i offline, interakcji z naszymi reklamami lub e-mailami marketingowymi, podobnych rodzajów informacji, a w niektórych przypadkach danych od stron trzecich.

Uwaga dotycząca Stanów Zjednoczonych: segmenty odbiorców są udostępniane na potrzeby reklam opartych na zainteresowaniach dla reklam stron trzecich w usługach EnvisionBody.

 • Rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach, wybory i kontrola. W przypadku wszystkich opisanych powyżej reklam opartych na zainteresowaniach, w tym segmentów, możesz nie wykorzystywać swoich danych do kierowania i wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach – w tym reklam stron trzecich – niezależnie od tego, gdzie takie reklamy mogą być wyświetlane. Te rezygnacje wymagają, aby absolutnie niezbędne pliki cookie nie były blokowane przez ustawienia w przeglądarce internetowej. Popieramy zasady samoregulacji dotyczące internetowej reklamy behawioralnej  sojusz reklamy cyfrowej w USA, the kanadyjski sojusz reklamy cyfrowej w Kanadzie oraz  europejski sojusz reklamy cyfrowej w UE. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Unii Europejskiej, możesz odwiedzić stronę wybory reklam  (USA), Twoje wybory reklam  (Kanada) lub Twoje wybory online (EU), aby znaleźć dogodne miejsce do rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach z podmiotami uczestniczącymi w każdym regionie. Te strony internetowe zawierają również szczegółowe informacje o tym, jak działa reklama oparta na zainteresowaniach. Rezygnacja nie oznacza, że nie będziesz już otrzymywać od nas reklam lub gdy korzystasz z Internetu. Oznacza to po prostu, że dane zebrane z naszej strony internetowej nie będą wykorzystywane do reklamy opartej na zainteresowaniach, a reklamy wyświetlane na stronach internetowych nie będą dostosowane do Twoich zainteresowań. Aplikacja mobilna. Możesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach na urządzeniach mobilnych, aktywując funkcję „Ogranicz śledzenie reklam” lub równoważną funkcję oferowaną przez platformę mobilną. Prześle do nas i do stron trzecich sygnał, który wskazuje, że Twoje dane nie powinny być wykorzystywane do reklamy opartej na zainteresowaniach.

 

8. Zgodność z prawem, egzekwowanie prawa i cele bezpieczeństwa publicznego (ujawnienia dotyczące lokalizacji może mieć zastosowanie)

Organom ścigania, organom rządowym lub regulacyjnym, organom zgodnym z prawem lub innym upoważnionym stronom trzecim w celu przestrzegania przepisów ustawowych, wykonawczych, nakazów sądowych lub innych zobowiązań prawnych lub pomocy w dochodzeniu, w celu ochrony i obrony naszych praw i własności, lub prawa lub bezpieczeństwo stron trzecich, w celu egzekwowania naszych Warunków użytkowania, niniejszej Polityki prywatności lub umów ze stronami trzecimi lub w celu zapobiegania przestępczości.

9. W przypadku faktycznej lub planowanej sprzedaży. (informacje dotyczące lokalizacji może ubiegać się)

Z potencjalnymi lub rzeczywistymi nabywcami, inwestorami lub podmiotami będącymi następcami w związku z planowaną reorganizacją lub rzeczywistą reorganizacją naszej działalności, w związku z finansowaniem, sprzedażą lub inną transakcją obejmującą zbycie całości lub części naszej działalności lub aktywów, w tym w celu umożliwienia dochowania należytej staranności wymaganej do podjęcia decyzji, czy kontynuować transakcję, zgodnie z zapewnieniami o wystarczających praktykach przetwarzania danych i zabezpieczeniach.

Mieszkańcy europejskiego obszaru gospodarczego. Nasze ujawnienie jest ograniczone do sytuacji, w których jest to dozwolone na mocy obowiązujących europejskich i krajowych przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych.

Podstawa prawna przetwarzania

Ta sekcja dotyczy podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych, jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi (w Stanach Zjednoczonych zazwyczaj wyrażasz zgodę, gdy otrzymujesz powiadomienie o niniejszej Polityce prywatności w linku do witryny lub aplikacji mobilnej). Niektóre przetwarzanie omówiono w wielu sekcjach, ponieważ w zależności od okoliczności lub usługi może mieć zastosowanie więcej niż jedna podstawa prawna.

Do celów obowiązujących przepisów o ochronie danych EnvisionBody, LLC. jest administratorem przekazanych nam Danych Osobowych („Administrator Danych”). Jako Administrator Danych przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, które przechowujemy, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, zapoznaj się z naszym ujawnienia dotyczące lokalizacji w celu uzyskania odpowiednich informacji kontaktowych.

Uwaga dla mieszkańców Unii Europejskiej:Aby uzyskać więcej informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania, zobacz EEA ujawnienia dotyczące lokalizacji.

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w różnych celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. W niektórych przypadkach nie jest wymagana odrębna zgoda, w tym:

1. W celu wykonania umowy

W celu wykonania naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie w związku z Usługami, w tym między innymi rejestracji konta, realizacji zakupów dokonanych za pośrednictwem Usług (w tym przetwarzania płatności), kontaktowania się z Tobą w związku z wszelkimi problemami z Usługami, gdy korzystasz lub wchodzić w interakcje z urządzeniem do noszenia lub innym podłączonym urządzeniem oraz w związku z Usługami opartymi na lokalizacji (w tym w celu świadczenia Usług odpowiednich geograficznie), aby łączyć Cię ze znajomymi na różnych platformach, udostępniać treści lub osiągnięcia lub zapraszać znajomych, gdy poprosisz nas o dostosowanie naszych Usług, w których musimy gromadzić Dane Osobowe ze źródeł stron trzecich oraz gdy uzyskujesz dostęp do produktów i usług stron trzecich, w przypadku których zbieramy dane od stron trzecich lub źródeł publicznie dostępnych, lub w celu agregacji i centralizacji danych w celu świadczenia Usług.

2. Aby spełnić zobowiązania prawne

Aby przestrzegać przepisów ustawowych, wykonawczych, nakazów sądowych lub innych zobowiązań prawnych lub pomóc w dochodzeniu.

3. Dla uzasadnionych interesów

Prowadzenie naszej działalności i świadczenie Usług, inne niż wykonywanie naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie dla „uzasadnionych interesów” EnvisionBody dla celów obowiązującego prawa - z wyjątkiem przypadków, w których są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności, które wymagają ochrony Danych Osobowych.

Na przykład następujące obszary obejmują przetwarzanie objęte Uzasadnionymi interesami, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa:

 • Komunikacja. Aby komunikować się z Tobą w sprawie Usług, w tym przekazywać Ci ważne powiadomienia dotyczące zmian w naszych warunkach, a także odpowiadać na Twoje prośby, zapytania i skargi. Możemy wysyłać ściśle niezbędną komunikację, w tym wiadomości e-mail, nawet jeśli zrezygnowałeś z otrzymywania innych wiadomości e-mail lub komunikatów EnvisionBody. Te rodzaje komunikacji nie wymagają zgody. Przetwarzamy również Twoje Dane Osobowe w naszych uzasadnionych interesach, gdy komunikujesz się z nami, w tym gdy zapisujesz się na materiały promocyjne i nie prosiliśmy Cię o zgodę w tym zakresie.

 • Odpowiedz na Twoje prośby. Aby odpowiedzieć na Twoje prośby o pomoc techniczną, usługi online, informacje o produktach lub na jakąkolwiek inną komunikację, którą zainicjujesz. Obejmuje to dostęp do konta w celu zaspokojenia próśb o pomoc techniczną.

 • Wiadomości promocyjne. Przetwarzamy Twoje niewrażliwe dane osobowe w celu dostarczania Ci wiadomości promocyjnych i spersonalizowanego marketingu, w tym: gdy komunikujesz się z nami lub zapisujesz się na materiały promocyjne; kiedy bierzesz udział w ofertach lub programach; kiedy angażujesz się w nasze społeczności internetowe lub reklamy; aby zapewnić Ci usługi, oferty lub reklamy odpowiednie geograficznie; kiedy agregujemy i centralizujemy dane; oraz kiedy udostępniamy dane osobowe naszym usługodawcom i dostawcom.

 • Ankiety. Aby wysyłać Ci ankiety w związku z naszymi Usługami, o ile nie mają one charakteru komercyjnego. W takich przypadkach prośba o wypełnienie ankiety może zostać wysłana do Ciebie, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych.

 • Zgodność z prawem i bezpieczeństwem publicznym. Pomoc w dochodzeniu w sprawie podejrzenia nielegalnej lub bezprawnej działalności, w tym udostępnianie informacji innym podmiotom w celu zapobiegania oszustwom, stratom i przestępczości. W celu ochrony i obrony naszych praw i własności lub praw lub bezpieczeństwa osób trzecich.

 • Doskonalenie i rozwój. Rozwijanie, świadczenie, ulepszanie i ulepszanie naszych Usług i Twojego doświadczenia, w tym umożliwienie Ci korzystania z pełnego zakresu naszych Usług (np. przetwarzanie niewrażliwych Danych Osobowych związanych z Twoim użytkowaniem lub interakcją z urządzeniem do noszenia lub innym podłączonym urządzeniem integruje się z Usługami, gdy uzyskujesz dostęp do produktów i usług stron trzecich, gdy zbieramy, używamy lub w inny sposób wykorzystujemy pliki cookie, identyfikatory urządzeń, ogólne dane o lokalizacji, dane ze środowiska i inne technologie śledzenia, gdy łączysz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych media, kiedy zbieramy dane od stron trzecich lub publicznie dostępnych źródeł, kiedy agregujemy i centralizujemy dane oraz kiedy udostępniamy dane osobowe naszym usługodawcom i dostawcom). Do celów wewnętrznych związanych z określonymi badaniami, analizami, innowacjami, testami, monitorowaniem, komunikacją z klientami, zarządzaniem ryzykiem i celami administracyjnymi.

 • Egzekwowanie warunków i powiadomienia. W celu egzekwowania naszych Warunków lub niniejszej Polityki prywatności lub umów ze stronami trzecimi.

 • Fuzja lub przejęcie. (mogą obowiązywać informacje dotyczące lokalizacji). W celu wsparcia planowanej reorganizacji lub faktycznej reorganizacji naszej działalności, w związku z finansowaniem, sprzedażą lub inną transakcją obejmującą zbycie całości lub części naszej działalności lub aktywów, w tym w celu umożliwienia przeprowadzenia analizy due diligence wymaganej do podjęcia decyzji, czy aby kontynuować transakcję.

 • Zgoda jako podstawa przetwarzania

 • W niektórych przypadkach poprosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych. Możesz wyrazić zgodę na wiele sposobów, w tym, zgodnie z prawem, zaznaczając pole (lub równoważne działanie) w celu wyrażenia zgody podczas (i) przekazywania nam swoich danych osobowych za pośrednictwem naszych Usług lub formularza (w tym rejestracji Promocje); lub (ii) rejestrując się lub tworząc u nas konto. Ze względu na przepisy prawne różnych krajów regulujące zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych, wymagania dotyczące zgody będą różne w zależności od regionu. Możemy poprosić Cię o zgodę na szereg czynności, w tym:

1. EnvisionBody Marketing i komunikacja

Możemy poprosić Cię o zgodę na kontaktowanie się z Tobą przez e-mail lub powiadomienia push o innych ofertach, produktach, promocjach lub usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować oraz w innych celach marketingowych.

2. Udostępnianie usług stronom trzecim

Możemy również poprosić Cię o zgodę na udostępnianie Twoich Danych Osobowych niektórym partnerom biznesowym Stron Trzecich w celu oferowania określonych towarów, usług lub programów. Aby wycofać zgodę, przejdź do preferencji konkretnej usługi lub aplikacji strony trzeciej.

3. Marketing stron trzecich

Możemy poprosić Cię o zgodę na podanie Danych Osobowych, aby umożliwić stronom trzecim kontaktowanie się z Tobą w sprawie ich produktów, usług, Promocji lub ofert. Zazwyczaj jest to połączone z loterią lub wyzwaniem (Twoja zgoda na marketing strony trzeciej zazwyczaj nie jest warunkiem wstępnym uczestnictwa. Aby wycofać zgodę, przejdź do preferencji konkretnej strony trzeciej.

4. Zbieranie identyfikatorów urządzeń mobilnych, identyfikatorów reklamowych i danych z czujników

Kiedy korzystasz z naszych Aplikacji Mobilnych, możemy poprosić Cię o zgodę na ich zbieranie (ta zgoda może zostać uchwycona na poziomie systemu operacyjnego). Aby zmienić status Twojej zgody na te dane, przejdź do preferencji Aplikacji Mobilnej. Jeśli zdecydujesz się nie podawać tych informacji, niektóre funkcje Usług mogą być niedostępne lub nie działać prawidłowo.

5. Przetwarzanie wrażliwych danych osobowych

Możemy poprosić Cię o zgodę na przetwarzanie wrażliwych Danych Osobowych. Witryna lub Aplikacja mobilna może wymagać tych danych w celu świadczenia Usług, w tym w przypadku korzystania lub interakcji z urządzeniem do noszenia lub innym podłączonym urządzeniem, które integruje się z Usługami. Jeśli zdecydujesz się nie podawać wrażliwych Danych Osobowych (na przykład określonych rodzajów Danych dotyczących sprawności fizycznej i dobrego samopoczucia), niektóre funkcje lub Usługi mogą być niedostępne lub nie działać prawidłowo.

6. Badania

Możemy poprosić Cię o zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych do celów badawczych. Możemy również poprosić o zgodę na skontaktowanie się z Tobą w celu określenia zainteresowania udziałem w niektórych inicjatywach badawczych i udostępnienia wyników identyfikujących. W przypadku badań rynkowych możemy zadawać pytania w imieniu partnerów biznesowych i udostępniać Twoją odpowiedź partnerom biznesowym.

7. Reklama

Używamy plików cookie, pikseli (w tym pikseli e-mail), urządzeń mobilnych i identyfikatorów reklamowych, ogólnych danych o lokalizacji, danych dotyczących kondycji i dobrego samopoczucia, danych dotyczących użytkowania aplikacji lub usług oraz danych z urządzeń do noszenia, podłączonych urządzeń lub czujników innych firm, które integrują się z naszymi Usługami do celów opartej na zainteresowaniach, w różnych aplikacjach i na różnych urządzeniach. Zgoda dla której może być zarządzana na poziomie systemu operacyjnego.

8. Transfer danych

Przekazujemy dane do Stanów Zjednoczonych i innych krajów/regionów w celu przetworzenia. Możemy zażądać Twojej zgody na to przekazanie lub przekazanie, w innych przypadkach, może być uzasadnione inną podstawą prawną niż zgoda.

9. Zautomatyzowane przetwarzanie

Możemy korzystać z automatycznego przetwarzania w celu świadczenia naszych Usług i wydawania rekomendacji w kontekście określonych usług. Przetwarzanie to jest absolutnie niezbędne do świadczenia niektórych Usług (aw niektórych przypadkach jest samą usługą) i nie jest objęte zgodą. Inne zautomatyzowane przetwarzanie nie jest istotne ani ze względu na charakter danych, ani ze względu na podejmowane lub zalecane decyzje, a zatem zgoda nie jest wymagana. Jednak w przypadku zautomatyzowanego przetwarzania, które jest istotne i związane z wrażliwymi danymi osobowymi, przed udostępnieniem lub wykorzystaniem takich danych najpierw poprosimy o Twoją zgodę.

10. Aby włączyć udostępnianie społecznościowe i łączyć się z nami w mediach społecznościowych

Nasze Usługi mogą polegać na udostępnianiu społecznościowym i komunikacji z innymi. Jeśli zarejestrujesz się w tych Usługach, możemy poprosić Cię o zgodę na wykorzystanie Twoich danych w celu umożliwienia udostępniania zgodnie z opisem w Usłudze. Możemy również poprosić o Twoją zgodę, gdy łączysz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

11. Promocje

Możemy poprosić Cię o zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych, w tym obrazów, oraz danych dotyczących kondycji i dobrego samopoczucia w ofertach specjalnych, wydarzeniach, loteriach i innych promocjach. Możemy wykorzystywać Dane Osobowe, które zbieramy podczas Promocji, do administrowania Promocją, weryfikacji tożsamości i wieku oraz do komunikowania się z Tobą w sprawie Promocji.

Udostępnianie informacji

Uwaga: gdy udostępniasz informacje z naszych Usług na zewnątrz SNS, publikowane informacje podlegają ich polityce prywatności i ustawieniom.

Reklama oparta na zainteresowaniach

Reklamy oparte na zainteresowaniach to reklamy kierowane do Ciebie na podstawie przeglądania stron internetowych i korzystania z aplikacji w czasie oraz w różnych witrynach lub aplikacjach. Nasze praktyki reklamowe obejmują również tworzenie i wykorzystywanie „segmentów odbiorców”. W zależności od tego, skąd uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, możesz zostać poproszony o zgodę na używanie przez nas plików cookie, w tym reklamowych plików cookie. Dodatkowe informacje na temat segmentów odbiorców i naszych wyborów dotyczących reklam opartych na zainteresowaniach można znaleźć poniżej.

Segmenty odbiorców. Ujawniamy różne rodzaje informacji do celów reklamy opartej na zainteresowaniach, w tym na potrzeby reklamy opartej na zainteresowaniach osób trzecich. Przetwarzanie to obejmuje wykorzystanie Danych Osobowych do tworzenia segmentów odbiorców. Te segmenty odbiorców są następnie udostępniane dla reklam opartych na zainteresowaniach, w tym dla reklam stron trzecich, w usługach internetowych EnvisionBody. Segmenty odbiorców opierają się na wizytach w witrynie, danych o korzystaniu z aplikacji, Twoich obrazach, danych dotyczących kondycji i dobrego samopoczucia, zachowaniach zakupowych online i offline, interakcji z naszymi reklamami lub e-mailami marketingowymi, podobnych rodzajów informacji, a w niektórych przypadkach danych od stron trzecich.

Stany Zjednoczone Uwaga:Segmenty odbiorców są udostępniane dla reklam opartych na zainteresowaniach dla reklam stron trzecich w Usługach EnvisionBody.

Rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach, wybory i kontrola. W przypadku wszystkich opisanych powyżej reklam opartych na zainteresowaniach, w tym segmentów, możesz nie wykorzystywać swoich danych do kierowania i wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach – w tym reklam stron trzecich – niezależnie od tego, gdzie takie reklamy mogą być wyświetlane. Te rezygnacje wymagają, aby absolutnie niezbędne pliki cookie nie były blokowane przez ustawienia w przeglądarce internetowej. Popieramy zasady samoregulacji dotyczące internetowej reklamy behawioralnej sojuszu reklamy cyfrowej w USA, kanadyjskiego sojuszu reklamy cyfrowej w Kanadzie oraz europejskiego sojuszu reklamy cyfrowej w UE. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Unii Europejskiej, możesz odwiedzić opcje reklam (USA), opcje reklam (Kanada) lub wybory online (UE), aby znaleźć dogodne miejsce do rezygnacji z zainteresowania- reklamy oparte na uczestniczących podmiotach dla każdego regionu. Te strony internetowe zawierają również szczegółowe informacje o tym, jak działa reklama oparta na zainteresowaniach. Rezygnacja nie oznacza, że nie będziesz już otrzymywać od nas reklam lub gdy korzystasz z Internetu. Oznacza to po prostu, że dane zebrane z naszej witryny nie będą wykorzystywane do reklam opartych na zainteresowaniach, a reklamy wyświetlane na stronach internetowych nie będą dostosowane do Twoich zainteresowań.  Możesz zrezygnować reklamy oparte na zainteresowaniach na urządzeniach mobilnych poprzez aktywację funkcji „Ogranicz śledzenie reklam” lub równoważnej funkcji oferowanej przez platformę mobilną. Prześle do nas i do stron trzecich sygnał, który wskazuje, że Twoje dane nie powinny być wykorzystywane do reklamy opartej na zainteresowaniach.

Używanie i kontrola plików cookie

Pliki cookie służą wielu różnym celom. Pliki cookie to fragmenty danych przechowywane w przeglądarce internetowej, które są przesyłane do witryn internetowych w celu zapamiętania przeglądarki i odróżnienia jej od innych użytkowników. Pliki cookie służą do personalizacji korzystania z Internetu oraz do bezpieczeństwa, analiz, marketingu i reklam opartych na zainteresowaniach. Nasze pliki cookie mogą być umieszczane i odczytywane przez nasze serwery internetowe, podczas gdy inne pliki cookie są umieszczane i odczytywane przez serwery internetowe innych firm. Informacje o konkretnych plikach cookie można znaleźć na naszej stronie internetowej za pośrednictwem linku adchoices. Możesz zablokować i kontrolować pliki cookie, korzystając z informacji podanych w tej sekcji. Jeśli zablokujesz wszystkie pliki cookie, niektóre funkcje naszej Witryny nie będą działać.

 

Jednym ze sposobów myślenia o plikach cookie jest ich funkcja. Poniższe ustawienia kontrolują korzystanie przez nas z plików cookie przeglądarki, wykorzystanie adresu IP do śledzenia oraz gromadzenie i wykorzystywanie danych do reklam opartych na plikach cookie i opartych na zainteresowaniach.

 

[ IN ] Wymagane pliki cookie. Te absolutnie niezbędne pliki cookie są używane do podstawowych funkcji i rozpoznają, kiedy jesteś zalogowany, są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo i wymuszają Twoje preferencje dotyczące prywatności. Bez tych plików cookie niektóre funkcje naszej Witryny mogą nie działać. Możesz zablokować te pliki cookie w preferencjach przeglądarki.

 

[ IN ] Funkcjonalne pliki cookie. Te pliki cookie pomagają ulepszać Witrynę, pozwalając nam zrozumieć, w jaki sposób Witryna jest używana i jak działa Witryna. Te pliki cookie obejmują analitykę i pomiary.

 

[ IN ] Reklamowe pliki cookie. Te pliki cookie pomagają nam i innym podmiotom personalizować reklamy wyświetlane w Usługach, a także na innych stronach internetowych. Po włączeniu te pliki cookie umożliwią stronom trzecim zajmującym się reklamą opartą na zainteresowaniach w naszej Witrynie internetowej rozpoznanie oprogramowania przeglądarki użytkownika również w innych witrynach internetowych.

 

Użycie adresu IP

Adres IP to identyfikator przypisany przez sieć do komputera, urządzenia mobilnego, urządzenia Internetu rzeczy (IoT) lub urządzenia routingu. Adresy IP, dla celów niniejszej Polityki prywatności, obejmują „publiczne” adresy IP, takie jak adres IP routera domowego, który jest widoczny w Internecie, a także „lokalne” adresy IP, które są adresami IP przypisanymi do komputerów i urządzenia mobilne „za” routerem (np. router domowy). Nasi partnerzy reklamowi i analityczni mogą wykorzystywać adresy IP do grupowania lub korelacji urządzeń do celów analitycznych, bezpieczeństwa i zwalczania oszustw, reklam opartych na zainteresowaniach, kierowania reklam, przypisywania reklam i ograniczania częstotliwości reklam.

 

Korzystanie z pikseli sieci lub sygnałów nawigacyjnych

Piksele to bardzo małe pliki graficzne, które po załadowaniu przez przeglądarkę internetową powodują, że przeglądarka wysyła żądanie sieciowe do strony odpowiadającej pikselowi. Jeśli pliki cookie tej strony są aktualnie przechowywane w Twojej przeglądarce, zostaną one przesłane wraz z żądaniem. Beacony mogą być używane na stronach internetowych w celach reklamowych lub do potwierdzenia otwarcia e-maila marketingowego. W przypadku używania w połączeniu z plikami cookie do reklamy opartej na zainteresowaniach, powyższe elementy sterujące plikami cookie mogą być używane do kontrolowania celu, w jakim są używane.

Pamięć lokalna HTML5

Magazyn lokalny HTML5 w przeglądarce różni się od plików cookie, ale można go używać w tym samym celu (do sparowania identyfikatora śledzenia z określonym serwerem internetowym z przeglądarką internetową, aby serwer internetowy mógł z czasem zidentyfikować przeglądarkę internetową). Możesz kontrolować cel, w jakim jest używana lokalna pamięć masowa HTML5, korzystając z opisanych powyżej elementów sterujących plikami cookie.

Interakcje i widżety w sieciach społecznościowych

Widżety, przyciski i wtyczki sieci społecznościowych w naszej Witrynie pasywnie przesyłają dane dotyczące członków sieci społecznościowej do tej sieci społecznościowej, nawet jeśli przycisk nie jest klikany. Technologie te mogą umożliwiać sieciom społecznościowym (np. Facebook) osobistą identyfikację swoich członków i poznanie odwiedzanych przez nich stron internetowych. Dzieje się tak wszędzie tam, gdzie osadzone są przyciski sieci społecznościowych, niezależnie od tego, czy przycisk jest „kliknięty”, czy „naciśnięty”. Jeśli należysz do sieci społecznościowej lub korzystasz z tych kategorii usług internetowych, powinieneś zapoznać się z polityką prywatności tych usług, aby zrozumieć charakter gromadzonych danych oraz jakie, jeśli w ogóle, opcje oferuje usługa, aby kontrolować sposób gromadzenia danych i używane.

Identyfikatory reklamowe urządzeń mobilnych, lokalizacja, dane z czujników i wykorzystanie danych urządzeń w zasięgu

Nasze Usługi mogą przesyłać identyfikatory urządzeń, ogólne dane o lokalizacji oraz dane z czujników do nas i naszych partnerów, w tym naszych partnerów reklamowych.

Identyfikatory urządzeń obejmują identyfikatory powiązane z operatorem urządzenia mobilnego, takie jak IMEI, MEID, IMSI; identyfikatory specyficzne dla platformy, takie jak Android ID, Google AID i Apple IDFA; oraz identyfikatory będące częścią sprzętu urządzenia, takie jak adres MAC Wi-Fi i numer seryjny. Dokładne przesyłane identyfikatory urządzeń mogą zależeć od platformy urządzenia mobilnego i wersji systemu operacyjnego.

Ogólne dane o lokalizacji.Nasze Usługi mogą przesyłać ogólne dane o lokalizacji. Ogólne dane o lokalizacji można uzyskać z usług GPS, triangulacji wieży komórkowej lub znanej lokalizacji pobliskich punktów dostępu Wi-Fi.

Dane czujnika i urządzenia w zasięgu. Nasze aplikacje i Usługi mogą również gromadzić identyfikatory urządzeń i adresy sieciowe (w tym adresy IP, adresy MAC i identyfikatory SSID) z innych urządzeń znajdujących się w zasięgu lub sieciowych oraz punktów dostępu Wi-Fi.

Jak wykorzystujemy dane z urządzeń mobilnych. Możemy używać identyfikatorów urządzeń, przybliżonej lokalizacji i ogólnych danych lokalizacyjnych oraz danych z czujników, w tym sieci lokalnej (wraz z danymi o użytkowaniu aplikacji oraz danymi dotyczącymi kondycji i dobrego samopoczucia) do ściśle niezbędnych celów; ulepszanie naszych aplikacji i analiz; personalizacja i preferencje; oraz reklamy w różnych aplikacjach, na różnych urządzeniach, oparte na zainteresowaniach.

Zmień ustawienia zgody dla preferencji komunikacji

Zgoda na komunikację e-mailową: Po zarejestrowaniu się w celu otrzymywania wiadomości e-mail możesz zrezygnować z subskrypcji, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w każdej wysyłanej przez nas komercyjnej wiadomości e-mail. Pamiętaj, że jeśli zrezygnujesz z otrzymywania „wszystkich e-maili”, oznacza to „wszystkie e-maile inne niż absolutnie niezbędne e-maile”. Nadal będziesz otrzymywać od nas wiadomości e-mail, jeśli są one absolutnie niezbędne do świadczenia Usług lub potwierdzenia lub walidacji transakcji, odzyskania kont itp.

Powiadomienia push na urządzenia mobilne:  Możesz skonfigurować ustawienia swojego urządzenia mobilnego, aby nie zezwalać na powiadomienia push od nas.

Przekazywanie Twoich danych osobowych do innych krajów

Procesy danych osobowych EnvisionBody oraz wszystkie powiązane Usługi i systemy, w tym rejestracja, są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi, pamiętaj, że gromadzone przez nas Dane Osobowe będą przetwarzane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych (przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności obowiązujące w Stanach Zjednoczonych mogą oferować niższy poziom ochrony niż w Twoim kraju/ region). Korzystając z naszych Usług i przesyłając swoje Dane Osobowe, wyrażasz zgodę na przesyłanie, przechowywanie i/lub przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w Stanach Zjednoczonych. Tam, gdzie i zgodnie z wymaganiami, poprosimy Cię o wyraźną zgodę, jak określono w niniejszej Polityce prywatności.

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak będziesz utrzymywać konto lub w inny sposób niezbędny do świadczenia Ci Usług. Będziemy również przechowywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów.

Jeżeli nie będziemy już musieli przetwarzać Twoich danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności, usuniemy Twoje dane osobowe z naszych systemów.

Linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy praktyk firm, których nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy, ani osób, których nie zatrudniamy ani nie zarządzamy. Nasze Usługi mogą zawierać łącze lub w inny sposób zapewniać dostęp do Witryn Osób Trzecich. Podajemy te linki wyłącznie dla Twojej wygody. Nie mamy kontroli, nie przeglądamy i nie ponosimy odpowiedzialności za Witryny Osób Trzecich, ich zawartość ani jakiekolwiek towary lub usługi dostępne za pośrednictwem Witryn Osób Trzecich. Nasza Polityka Prywatności nie dotyczy Witryn Osób Trzecich, a wszelkie dane, które przekazujesz Witrynom Osób Trzecich, podajesz na własne ryzyko. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności wszelkich Witryn zewnętrznych, z którymi użytkownik wchodzi w interakcję.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail info@envisionbody.com   (w temacie wpisz DANE OSOBOWE) lub napisz do nas na:

EnvisionBody, LLC.
UWAGA: Dane osobowe
2840 West Bay Drive #229
Belleair Bluffs, Floryda 33770

 

Ujawnienia specyficzne dla lokalizacji

 

Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych w Kalifornii

Nie sprzedajemy danych osobowych w rozumieniu prawa stanu Nevada.

Mieszkańcy Kalifornii

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz pewne prawa do danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat. Zgodnie z prawem stanu Kalifornia korzystanie z tych praw podlega pewnym wyjątkom w celu ochrony interesu publicznego (np. zapobieganie lub wykrywanie przestępstw) oraz naszych interesów (np. zachowanie poufności, gdy jest to wymagane prawnie). Spełnimy Twoją prośbę tak szybko, jak to będzie możliwe. Żądania realizacji Twoich praw mogą być udzielone w całości, w części lub wcale, w zależności od zakresu i charakteru żądania oraz obowiązujących przepisów prawa. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich Danych Osobowych, podejmujemy kroki w celu zweryfikowania prawa osoby do danych – w tym wymagamy od użytkowników skontaktowania się z nami bezpośrednio ze zweryfikowanego adresu e-mail, przekazania odpowiedzi na żądanie i/lub potwierdzenia informacji związanych z kontem . Po weryfikacji Twojej tożsamości powiadomimy Cię, jeśli nie będziemy w stanie spełnić Twojej prośby, i przedstawimy powody, dla których nie możemy obecnie spełnić Twojej prośby.

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii

Masz następujące prawa:

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych: Masz prawo poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz dostęp do danych osobowych, zgodnie z prawem. Może to obejmować, jakie dane osobowe gromadzimy, wykorzystujemy lub ujawniamy na Twój temat.

Prawo do usunięcia: Masz prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych, zgodnie z prawem.

Prawo do rezygnacji z „sprzedaży” i niektórych praktyk udostępniania: Masz prawo do rezygnacji z niektórych praktyk udostępniania danych stronom trzecim, które mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do własnych celów. Twoje prawo do rezygnacji jest ograniczone do informacji, które „sprzedajemy” tym stronom trzecim. „Sprzedaj” w tym przypadku nie oznacza udostępnienia danych w zamian za pieniądze – tego nie robimy. „Sprzedaj” zamiast tego oznacza ujawnienie danych, w tym danych urządzeń technicznych, które nie identyfikują bezpośrednio użytkownika, gdy strona trzecia może wykorzystać te dane do własnych celów, takich jak spersonalizowana reklama. Nie mamy faktycznej wiedzy, że sprzedajemy dane osobowe osób nieletnich poniżej 16 roku życia.

Prawo do niedyskryminacji: Nie będziemy Cię dyskryminować pod względem ceny lub oferowanych przez nas usług, jeśli złożysz jeden z wniosków dotyczących praw wymienionych powyżej.

Jak korzystać ze swoich praw

Skorzystaj ze swoich praw (innych niż rezygnacja z „sprzedaży”): Aby skorzystać ze swoich praw do swoich Danych Osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem info@envisionbody.com (wypisz w temacie) lub pod adresem podanym poniżej: EnvisionBody , LLC., ATTN: OPCJA, 2840 West Bay Drive #229 Belleair Bluffs, Floryda 33770.

Wyegzekwuj rezygnację z prawa do „sprzedaży”: Aby uzyskać instrukcje dotyczące wykonywania swoich praw, odwiedź naszą stronę Jak zarządzać swoimi danymi.

Dodatkowe prawa kalifornijskie

Sekcja 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego zezwala mieszkańcom Kalifornii na żądanie i uzyskanie od nas listy danych osobowych (jeśli istnieją) ujawnionych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego tej strony trzeciej w poprzednim roku kalendarzowym oraz nazw i adresów tych stron trzecich . Wnioski można składać tylko raz w roku i są bezpłatne.

Zgodnie z sekcją 1798.83 obecnie nie udostępniamy żadnych danych osobowych stronom trzecim do ich celów marketingu bezpośredniego. Jeśli zdecydujemy się udostępnić Twoje Dane Osobowe stronom trzecim w ich celach marketingowych, możesz zrezygnować z tego ujawnienia w dowolnym momencie, przesyłając żądanie na adres info@envisionbody.com (w temacie wpisz DANE OSOBOWE) lub w piszę do:

EnvisionBody, LLC
UWAGA: Dane osobowe
2840 West Bay Drive #229
Belleair Bluffs, Floryda 33770

Należy zauważyć, że ta rezygnacja nie zabrania ujawnień dokonywanych w celach innych niż marketingowe lub w celu pomocy nam w naszym własnym marketingu.

 

Ujawnienia specyficzne dla lokalizacji

Mieszkańcy Argentyny

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych w odstępach nie krótszych niż sześć miesięcy całkowicie bezpłatnie (chyba że istnieje dowód na istnienie uzasadnionego interesu w dostępie w krótszych okresach, jak określono w art. 14 ust. 3 ustawy nr. 25 326).

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami i umożliwienia nam współpracy z Tobą w celu rozwiązania Twoich wątpliwości. Niemniej jednak masz prawo złożyć skargę do Agencji Dostępu do Informacji Publicznej, pełniącej funkcję organu kontrolnego odpowiedzialnego za egzekwowanie ustawy nr 25.326.

Mieszkańcy Australii

EnvisionBody podejmuje kroki, aby Twoje Dane Osobowe były dokładne i aktualne. Jeśli mieszkasz w Australii, możesz zażądać dostępu do danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat, lub ich poprawienia. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail info@envisionbody.com (w temacie wpisz DANE OSOBOWE) lub na adres podany powyżej. Możemy pobierać opłaty za tę usługę i odpowiemy na uzasadnione żądania tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w terminach przewidzianych przez prawo.

Jeśli masz jakiekolwiek skargi dotyczące sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail info@envisionbody.com (w temacie wpisz DANE OSOBOWE) lub napisz do nas na powyższy adres ze szczegółowym opisem reklamacji. UA odpowiada na reklamacje tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w terminach przewidzianych przez prawo.

Mieszkańcy Brazylii

Podstawa prawna przetwarzania

W celu przetwarzania Twoich danych osobowych możemy polegać na zgodzie i/lub innych ważnych podstawach prawnych. Takie podstawy prawne mogą obejmować: prawnie uzasadniony interes administratora lub osób trzecich; w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego przez administratora danych; do wykonania umowy; o regularne wykonywanie praw w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub arbitrażowym.

Jak korzystać ze swoich praw

EnvisionBody podejmuje kroki, aby Twoje Dane Osobowe były dokładne i aktualne. Jeśli mieszkasz w Brazylii, zgodnie z LGPD, masz pewne prawa do danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat. Aby skorzystać ze swoich praw do swoich Danych Osobowych, w dowolnym momencie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@envisionbody.com (w temacie wpisz DANE OSOBOWE)  lub na adres podany powyżej. Twoja prośba zostanie spełniona bez żadnych kosztów, a my odpowiemy na uzasadnione prośby tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w terminach przewidzianych przez prawo.

Masz następujące prawa:

Prawo do potwierdzenia istnienia Przetwarzania Danych Osobowych:Masz prawo poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe.

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych:Masz prawo zażądać dostępu do Danych Osobowych i powiązanych informacji dotyczących tego przetwarzania (np. celów przetwarzania lub kategorii Danych Osobowych, których dotyczy) z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej i przemysłowej.

Prawo do sprostowania niekompletnych, niedokładnych lub nieaktualnych danych:Masz prawo do poprawienia swoich Danych Osobowych, zgodnie z prawem.

Prawo do anonimizacji, zablokowania lub usunięcia niepotrzebnych lub nadmiernych danych lub danych przetwarzanych niezgodnie z prawem.Anonimizacja oznacza użycie rozsądnych i dostępnych środków technicznych w momencie przetwarzania, przez co dane tracą możliwość bezpośredniego lub pośredniego skojarzenia z Tobą.

Prawo do przenoszenia danych:Masz prawo do otrzymania Danych Osobowych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także masz prawo przekazać te informacje innemu administratorowi, w tym przekazać je bezpośrednio, jeśli jest to technicznie możliwe, z wyjątkiem danych, które zostały już przez nas zanonimizowane.

Prawo do usunięcia:Masz prawo poprosić nas o usunięcie Twoich Danych Osobowych, zgodnie z prawem. Z tego prawa można skorzystać w przypadku wycofania zgody, na której opiera się przetwarzanie. Należy pamiętać, że możemy przechowywać ograniczoną ilość danych przez pewien czas – w tym w sytuacjach, gdy przechowywanie informacji jest dozwolone przez prawo lub wymagane przez prawo.

Prawo do informacji o podmiotach publicznych i prywatnych, którym EnvisionBody udostępniłdane poprzez komunikację, rozpowszechnianie, transfer międzynarodowy, łączenie danych osobowych lub wspólne przetwarzanie przez nie banków danych osobowych.

W prawo do informacjio możliwości odmowy zgody i konsekwencjach takiej odmowy;

Prawo do wycofania zgody:Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich Danych Osobowych, w zakresie dozwolonym przez prawo, a podstawą przetwarzania była Twoja zgoda.

Prawo do sprzeciwu:W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest inna niż zgoda, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, które jest niezgodne z prawem.

Prawo do przeglądu decyzji dotyczących zautomatyzowanego przetwarzania:Masz prawo do wglądu w decyzje podjęte wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które wpływa na Twoje interesy. Obejmuje to decyzje mające na celu określenie Twojego profilu osobistego, zawodowego, konsumenckiego lub kredytowego.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

W celu ulepszenia naszych Usług może być konieczna od czasu do czasu zmiana niniejszej Polityki prywatności. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Prosimy o odwiedzanie naszej Witryny od czasu do czasu, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji niniejszej Polityki prywatności.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi, wątpliwości lub potrzebujesz skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail na adres info@envisionbody (w tytule wpisać PRYWATNOŚĆ) lub pisemnie na EnvisionBody, LLC ATTN: PRYWATNOŚĆ 2840 West Bay Drive #229 , Belleair Bluffs Floryda 33770.

Mieszkańcy Chin kontynentalnych

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z nami pod adresem info@envisionbody.com (w temacie wpisz DANE OSOBOWE) lub napisz:

EnvisionBody, LLC.
UWAGA: Dane osobowe
2840 West Bay Drive #229
Belleair Bluffs, Floryda 33770

Transfer danych

Zasadniczo dane osobowe gromadzone w Chinach kontynentalnych będą przechowywane na terenie Chin kontynentalnych. Świadczymy jednak Usługi za pośrednictwem zasobów i serwerów zlokalizowanych na całym świecie (w tym w Stanach Zjednoczonych), co oznacza, że Twoje Dane Osobowe mogą być przesyłane lub dostępne w innym kraju/regionie poza Chinami kontynentalnymi. Przepisy i zasady dotyczące ochrony danych i prywatności w tych krajach/regionach mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony, jak w Chinach kontynentalnych. W tych okolicznościach EnvisionBody będzie nadal chronić Twoje Dane Osobowe w sposób zgodny z oczekiwanymi na mocy przepisów prawa Chin kontynentalnych (np. uzyskamy Twoją zgodę na przekazanie Twoich Danych Osobowych lub deidentyfikację Danych Osobowych przed przekazaniem).

Zatajanie informacji

Mogą Państwo zdecydować, że nie będą Państwo przekazywać EnvisionBody swoich Danych Osobowych. Jeśli jednak zdecydujesz się nie podawać swoich Danych Osobowych, możesz nie być w stanie korzystać z pełnego zakresu Usług.

Mieszkańcy Kolumbii

Jak korzystać ze swoich praw

EnvisionBody podejmuje kroki, aby Twoje Dane Osobowe były dokładne i aktualne. Masz pewne prawa do danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat. Aby skorzystać ze swoich praw do Danych Osobowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@envisionbody.com   (w temacie wpisz DANE OSOBOWE) lub pod adresem podanym poniżej. Odpowiemy na uzasadnione żądania tak szybko, jak to będzie możliwe, a w każdym razie w terminach przewidzianych przez prawo.

Prawo dostępu do swoich danych osobowych:Masz prawo do bezpłatnego dostępu do przetwarzanych przez nas Twoich Danych Osobowych.

Prawo do poznania, aktualizacji i sprostowania swoich danych osobowych:Masz prawo do poprawiania swoich Danych Osobowych, zgodnie z prawem.

Prawo do żądania dowodu Twojej zgody:Masz prawo zażądać dowodu udzielenia nam zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych, w przypadku gdy zgoda była wymagana do przetwarzania informacji.

Prawo do wycofania zgody lub żądania usunięcia danych osobowych:Masz prawo wycofać swoją zgodę lub zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, zgodnie z prawem.

Prawo do składania reklamacji:Masz prawo do składania skarg do Urzędu ds. Przemysłu i Handlu w związku z jakimkolwiek naruszeniem przepisów dotyczących prywatności.

Dodatkowe wykorzystanie danych osobowych

Dodatkowe wykorzystanie Twoich Danych Osobowych, które nie zostało opisane w niniejszej Polityce prywatności, będzie miało miejsce wyłącznie zgodnie z wymogami ustawowymi lub po uzyskaniu Twojej uprzedniej, wyraźnej i świadomej zgody.

Jak się z nami skontaktować lub z naszym biurem ds. prywatności

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, możesz skontaktować się z nami pod adresem info@envisionbody.com (w tytule wpisać DANE OSOBOWE) lub napisać do nas na adres:

EnvisionBody, LLC.
UWAGA: Dane osobowe
2840 West Bay Drive #229
Belleair Bluffs, Floryda 33770

Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii

Jeśli zdecydujesz się nie podawać danych osobowych

Mogą Państwo zdecydować, że nie będą Państwo przekazywać EnvisionBody swoich Danych Osobowych. Jeśli jednak zdecydujesz się nie podawać swoich Danych Osobowych, możesz nie być w stanie korzystać z pełnego zakresu Usług.

Jak korzystać ze swoich praw

EnvisionBody podejmuje kroki, aby Twoje Dane Osobowe były dokładne i aktualne. Jeśli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym, masz pewne prawa do danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat. Aby skorzystać ze swoich praw do swoich Danych Osobowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@envisionbody.com   (w temacie wpisz DANE OSOBOWE) lub z EnvisionBody, LLC. 2840 West Bay Drive #229 Belleair Bluffs, Floryda 33770 ATTN: Dane osobowe. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa i tylko w wyjątkowych okolicznościach, możemy pobierać opłaty za tę usługę, a my odpowiemy na uzasadnione żądania tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w terminach przewidzianych przez prawo.

Masz następujące prawa:

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO):Masz prawo poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, oraz dostęp do Danych Osobowych i powiązanych informacji na temat tego przetwarzania (np. celów przetwarzania lub kategorii Danych Osobowych, których dotyczy).

Prawo do sprostowania (art. 16 RODO):Masz prawo do poprawienia swoich Danych Osobowych, jeśli są one niedokładne oraz do uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, zgodnie z prawem.

Prawo do usunięcia (art. 17 RODO):Masz prawo poprosić nas o usunięcie Twoich Danych Osobowych, zgodnie z prawem. Z prawa tego można skorzystać między innymi: (i) gdy Twoje Dane Osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (ii) wycofanie zgody, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; (iii) gdy sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO; lub (iv) gdy Twoje Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):Masz prawo zażądać ograniczenia naszego przetwarzania w ograniczonych okolicznościach, w tym: (i) gdy kwestionowana jest dokładność Twoich danych osobowych; (ii) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Twoich Danych Osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia wykorzystania Twoich Danych Osobowych; lub (iii) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy EnvisionBody są nadrzędne wobec Twoich.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):Masz prawo do otrzymania Danych Osobowych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także masz prawo przekazać te informacje innemu administratorowi, w tym przekazać je bezpośrednio, jeśli jest to technicznie wykonalne i zgodne z prawem.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych, zgodnie z prawem.

Prawo to ogranicza się do przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO i obejmuje profilowanie na podstawie tych przepisów. Po czym nie będziemy już przetwarzać Twoich Danych Osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać przekonujące uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Ponadto masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Jak możemy ujawnić Twoje dane osobowe

RODO oraz przepisy krajowe państw członkowskich Unii Europejskiej wdrażające RODO zezwalają na udostępnianie Danych Osobowych dotyczących użytkowników będących rezydentami Europejskiego Obszaru Gospodarczego stronom trzecim tylko w określonych okolicznościach. Jeśli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym, udostępnimy Twoje dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności pod nagłówkiem „Jak ujawniamy dane osobowe”, jeśli zezwalają nam na to obowiązujące europejskie i krajowe przepisy i regulacje dotyczące ochrony danych.

Dane zdrowotne

Niektóre gromadzone przez nas dane dotyczące kondycji i dobrego samopoczucia mogą zostać uznane za dane osobowe dotyczące zdrowia w rozumieniu RODO zgodnie z interpretacją europejskich organów nadzorczych ds. ochrony danych, jeśli są rejestrowane przez dłuższy czas. Przetwarzamy tego typu dane, aby zapewnić Ci dodatkowe informacje, które możesz uwzględnić w ocenie postępów w osiąganiu celów w zakresie sprawności fizycznej i dobrego samopoczucia; nie należy jej jednak traktować jako profesjonalnej porady lekarskiej i nie jest przeznaczone do stosowania w celach diagnostycznych.

Przekazywanie Twoich danych osobowych do innych krajów

Procesy danych osobowych EnvisionBody oraz wszystkie powiązane Usługi i systemy, w tym rejestracja, są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi, pamiętaj, że gromadzone przez nas Dane Osobowe będą przetwarzane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych (przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności obowiązujące w Stanach Zjednoczonych mogą oferować niższy poziom ochrony niż w Twoim kraju/ region).

W celu korzystania z naszych Usług możemy wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na przesyłanie, przechowywanie i/lub przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w Stanach Zjednoczonych. W innych sytuacjach, w których Dane Osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub Wielką Brytanię, EnvisionBody wykorzystuje inne mechanizmy międzynarodowego przekazywania danych, w tym standardowe klauzule umowne i zgody zatwierdzone przez Komisję Europejską. Masz prawo zażądać kopii odpowiedniego środka lub dalszych informacji, kontaktując się z nami pod adresem info@envisionbody.com   (w tytule wpisać DANE OSOBOWE) lub w EnvisionBody, LLC. 2840 West Bay Drive #229 Belleair Bluffs, Floryda 33770 ATTN: Dane osobowe.

Komunikacja marketingowa

Tam, gdzie jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, prosimy o uprzednią zgodę przed dostarczeniem materiałów promocyjnych lub informacji. Zgodę możesz odwołać w dowolnym momencie (nie wpłynie to na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych podejmowane do czasu odwołania). Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania materiałów promocyjnych itp., możesz to zrobić w dowolnym momencie, jak opisano w poniższej sekcji dotyczącej zmiany ustawień zgody na preferencje dotyczące komunikacji.

Zmień ustawienia zgody dla preferencji komunikacji

Zgoda na komunikację e-mailową: Po zarejestrowaniu się w celu otrzymywania wiadomości e-mail możesz zrezygnować z subskrypcji, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w każdej wysyłanej przez nas komercyjnej wiadomości e-mail. Pamiętaj, że jeśli zrezygnujesz z otrzymywania „wszystkich e-maili”, oznacza to „wszystkie e-maile inne niż absolutnie niezbędne e-maile”. Nadal będziesz otrzymywać od nas wiadomości e-mail, jeśli są one absolutnie niezbędne do świadczenia Usług lub potwierdzenia lub walidacji transakcji, odzyskania kont itp.

 

Mobilne powiadomienia push: Możesz również ustawić ustawienia swojego urządzenia mobilnego, aby nie zezwalać na powiadomienia push od nas.

Podstawa prawna przetwarzania w ramach RODO

W tej sekcji podajemy informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych zgodnie z art. 13 i 14 RODO:

 • Kiedy rejestrujesz konto lub wchodzisz w interakcję z naszymi Usługami, takie przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych Usług, art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 • Kiedy wprowadzasz dane dotyczące kondycji i dobrego samopoczucia w naszych Usługach: W przypadku danych wrażliwych (w tym danych dotyczących zdrowia i danych biometrycznych) zgodnie z definicją w RODO przetwarzamy takie dane na podstawie Twojej uprzedniej zgody, art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Gdy używasz lub wchodzisz w interakcję z urządzeniem do noszenia lub innym podłączonym urządzeniem. 

 • W przypadku danych wrażliwych (w tym danych dotyczących zdrowia i danych biometrycznych) w rozumieniu RODO przetwarzamy takie dane na podstawie Twojej uprzedniej zgody, art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • W przypadku niewrażliwych Danych Osobowych, które są nam potrzebne do świadczenia Usług, takie przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych Usług, art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 • W odniesieniu do innych niewrażliwych Danych Osobowych przetwarzamy takie dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym uzasadnionym interesem jest ulepszanie naszych Usług.

  • W przypadku danych wrażliwych (w tym danych dotyczących zdrowia i danych biometrycznych) w rozumieniu RODO przetwarzamy takie dane na podstawie Twojej uprzedniej zgody, art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  • W przypadku niewrażliwych Danych Osobowych, które są nam potrzebne do świadczenia Usług, takie przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych Usług, art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  • W odniesieniu do innych niewrażliwych Danych Osobowych przetwarzamy takie dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym uzasadnionym interesem jest ulepszanie naszych Usług.

 • Gdy komunikujesz się z nami lub zapisujesz na materiały promocyjne, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest dostarczanie Państwu naszych wiadomości promocyjnych. Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym jesteśmy zobowiązani do uzyskania Twojej zgody na przesyłanie Ci informacji marketingowych, podstawą prawną jest Twoja zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 • Kiedy bierzesz udział w specjalnych zajęciach, ofertach lub programach.

  • W przypadku danych wrażliwych (danych dotyczących zdrowia) (w tym danych dotyczących zdrowia lub danych biometrycznych) w rozumieniu RODO przetwarzamy takie dane na podstawie Twojej uprzedniej zgody, art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  • W przypadku Danych Osobowych niewrażliwych przetwarzamy je na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym uzasadnionym interesem jest dostarczanie Państwu naszych wiadomości promocyjnych lub umożliwienie Państwu udziału w naszych specjalnych działaniach, ofertach lub programach lub uzyskanie uprzedniej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

   • Kiedy angażujesz się w nasze społeczności internetowe lub reklamy, a my aktywnie gromadzimy Twoje dane osobowe w tym kontekście, przetwarzamy takie dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest dostarczanie Państwu naszych wiadomości promocyjnych.

   • Gdy uzyskujesz dostęp do produktów i usług stron trzecich, a my uzyskujemy Twoje Dane Osobowe z takich źródeł stron trzecich:

    • W przypadku Danych Osobowych, które są nam potrzebne do świadczenia Usług (np. jeśli płacisz za produkty stron trzecich za pośrednictwem naszych Usług), takie przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych Usług, art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

    • W odniesieniu do innych Danych Osobowych przetwarzamy te dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest poprawa doświadczenia użytkownika i doskonalenie naszych Usług.

   • Kiedy łączysz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych:

    • Jeżeli w takim przypadku zbieramy Twoją zgodę, na przykład w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie Twojej uprzedniej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

    • Jeżeli w takim przypadku nie zbieramy Twojej zgody, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest świadczenie lepszych Usług oraz umożliwienie korzystania z pełnego zakresu naszych Usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   • Kiedy zbieramy dane od stron trzecich lub publicznie dostępnych źródeł:

    • W przypadku Danych Osobowych, których potrzebujemy do świadczenia Usług (np. w celu weryfikacji poczty elektronicznej), takie przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych Usług, art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

    • W odniesieniu do innych Danych Osobowych przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest świadczenie lepszych Usług i umożliwienie Ci efektywniejszego korzystania z naszych Usług.

   • Kiedy wykorzystujemy i/lub gromadzimy pliki cookie, identyfikatory urządzeń, dane ze środowiska i inne technologie śledzenia, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie Twojej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

   • Gdy korzystamy z przybliżonej lokalizacji i danych z czujników, przetwarzamy takie dane w ściśle niezbędnych celach w celu świadczenia naszych Usług, art. 6 ust. 1 lit. b RODO); oraz ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu i ulepszaniu naszych Usług, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   • Gdy agregujemy lub centralizujemy dane, takie przetwarzanie jest konieczne do świadczenia naszych Usług, art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub przetwarzamy takie dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie Państwu lepszych lub dostosowanych Usług i marketingu.

   • Gdy rejestrujesz się w naszych Usługach, które polegają na udostępnianiu społecznościowym i komunikacji z innymi (w tym łączeniu Cię ze znajomymi na różnych platformach):

    • Jeżeli w takim przypadku zbieramy Twoją zgodę, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie Twojej uprzedniej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

    • Jeżeli w takim przypadku nie zbieramy Twojej zgody, takie przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych Usług, art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

   • Gdy udostępniasz treści lub osiągnięcia lub zapraszasz znajomych do korzystania z Usług:

    • Jeżeli w takim przypadku zbieramy Twoją zgodę, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie Twojej uprzedniej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

    • Jeżeli w takim przypadku nie zbieramy Twojej zgody, takie przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych Usług, art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

   • Gdy świadczymy Ci usługi, oferty lub reklamy odpowiednie geograficznie:

    • Jeżeli w takim przypadku zbieramy Twoją zgodę, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie Twojej uprzedniej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

    • Jeżeli w takim przypadku nie zbieramy Twojej zgody, dla takich Danych Osobowych, które są nam potrzebne do świadczenia Usług, takie przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych Usług, art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

    • W przypadku, gdy nie zbieramy Twojej zgody w takim przypadku i gdy nie potrzebujemy takich danych w celu świadczenia Usług, przetwarzamy takie dane w naszym uzasadnionym interesie oferowania Ci marketingu i ulepszania naszych Usług, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   • Gdy poprosisz nas o dostosowanie naszych Usług:

    • Jeżeli w takim przypadku zbieramy Twoją zgodę, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie Twojej uprzedniej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

    • Jeżeli w takim przypadku nie zbieramy Twojej zgody, takie przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych Usług, art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

   • Kiedy ujawniamy Dane Osobowe naszym podmiotom powiązanym i partnerom oraz naszym usługodawcom i dostawcom:

    • Jeżeli w takim przypadku zbieramy Twoją zgodę, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie Twojej uprzedniej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

    • Jeżeli w takim przypadku nie zbieramy Twojej zgody, takie przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych Usług, art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub przetwarzamy takie dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie Państwu lepszych Usług oraz marketing.

   • Kiedy przetwarzamy lub udostępniamy Dane Osobowe w przypadku faktycznej lub planowanej sprzedaży, przetwarzamy takie dane w naszym uzasadnionym interesie oferowania, utrzymywania, świadczenia i ulepszania naszych Usług, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   • Przeprowadzając analitykę, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest poprawa doświadczenia użytkownika oraz rozwijanie i ulepszanie naszych Usług.

   • Gdy badamy podejrzenie nielegalnej lub bezprawnej działalności, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi i żądaniami organów ścigania oraz dla celów bezpieczeństwa publicznego.

 

Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami i umożliwienia nam współpracy z Tobą w celu rozwiązania Twoich wątpliwości. Niemniej jednak masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim UE, w którym mieszkasz, pracujesz lub w miejscu domniemanego naruszenia. Masz do tego prawo, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

W celu ulepszenia naszych Usług może być konieczna od czasu do czasu zmiana niniejszej Polityki prywatności. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Prosimy o odwiedzanie naszej Witryny od czasu do czasu, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji niniejszej Polityki prywatności.

Jak się z nami skontaktować lub z naszym biurem ds. prywatności

EnvisionBody, Inc. jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w związku z Usługami. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa Danych Osobowych prosimy o kontakt pod adreseminfo@envisionbody.com(w temacie wpisać DANE OSOBOWE) lub pisemnie na adres:

EnvisionBody, LLC
UWAGA: Dane osobowe
2840 West Bay Drive #229
Belleair Bluffs, Floryda 33770

Mieszkańcy Hongkongu, SAR of China

Mieszkańcy Hongkongu mogą zażądać modyfikacji, korekty lub dostępu do swoich danych osobowych, które posiadamy. W razie potrzeby prosimy o kontakt pisemny na podany powyżej adres. Możemy pobierać opłaty za tę usługę i odpowiemy w terminie określonym przez prawo.

 

 • Twoja zgoda na wykorzystanie lub udostępnianie danych osobowych w celach marketingowych. Masz prawo nie udostępniać swoich danych osobowych EnvisionBody. Może to jednak nie pozwolić nam na pełne świadczenie naszych usług. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w sprawie naszych zakupionych przez Ciebie usług i/lub powiadamiać Cię o innych promocyjnych usługach i/lub produktach, których możesz chcieć. EnvisionBody może również udostępniać dane osobowe naszym partnerom reklamowym i/lub współpracownikom, partnerom biznesowym, sprzedawcom i dostawcom, którzy dostarczają Państwu produkty i usługi w ich promocyjnych celach marketingowych. Twoja zgoda może zostać udzielona za pomocą metod wyjaśnionych poniżej.

 • Zgoda na Twoje dane osobowe, którą wyrażasz, może zostać wyrażona poprzez kliknięcie pola wyrażającego zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych za pośrednictwem naszych usług lub wypełnienie formularza. Obejmuje to rejestrację w promocjach lub kliknięcie pola oznaczającego Twoją zgodę podczas rejestracji konta u nas. Otrzymując od nas komunikaty promocyjne, możesz w dowolnym momencie zrezygnować z bezpłatnej rezygnacji. Jest to wyświetlane na dole strony, którą wybierasz, anulując subskrypcję lub rezygnując.

 • Twoja zgoda na wykorzystanie lub udostępnianie danych osobowych w celach marketingowych. Mogą Państwo zdecydować, że nie będą Państwo przekazywać EnvisionBody swoich Danych Osobowych. Jeśli jednak zdecydujesz się nie podawać swoich Danych Osobowych, możesz nie być w stanie korzystać z pełnego zakresu Usług. EnvisionBody może wykorzystywać Twoje dane osobowe do komunikowania się z Tobą w sprawie zakupionych lub używanych przez Ciebie usług EnvisionBody oraz do powiadamiania Cię o innych produktach, promocjach i usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Możemy również udostępniać dane osobowe naszym partnerom reklamowym, partnerom biznesowym, sprzedawcom i dostawcom, którzy dostarczają produkty i usługi w celach marketingowych. Możesz wyrazić zgodę za pomocą metod opisanych w następnej sekcji.

 • EnvisionBody podejmuje kroki, aby Twoje Dane Osobowe były dokładne i aktualne. Jeśli mieszkasz w Hongkongu, możesz zażądać dostępu do danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat, lub ich poprawienia. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami za pośrednictweminfo@envisionbody.com  (w tytule wpisać DANE OSOBOWE) lub na adres podany powyżej. Możemy pobierać opłaty za tę usługę i odpowiemy na uzasadnione żądania tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w terminach przewidzianych przez prawo.

 

Uwaga: zastosowanie wszelkich zmian w wychodzącej poczcie e-mail może potrwać do 72 godzin.

 

Mieszkańcy Indonezji, Malezji, Filipin, Tajlandii i Singapuru

Mieszkańcy Hongkongu mogą zażądać modyfikacji, korekty lub dostępu do swoich danych osobowych, które posiadamy. W razie potrzeby prosimy o kontakt pisemny na podany powyżej adres. Możemy pobierać opłaty za tę usługę i odpowiemy w terminie określonym przez prawo.

 

Mieszkańcy Indonezji, Malezji, Filipin, Tajlandii lub Singapuru moją prośbę o modyfikację, korektę, sprzeciw i usunięcie Państwa danych osobowych, które posiadamy. Wniosek dotyczący danych osobowych należy złożyć, kontaktując się z nami na piśmie pod adresem EnvisionBody, LLC 2840 West Bay Drive #229, Belleair Bluffs Florida 33770 ATTN: Dane osobowe lubinfor@envisionbody.com(w temacie wpisz DANE OSOBOWE). Jeśli jest to dozwolone przez prawo, możemy pobrać opłatę za tę usługę i odpowiemy w terminie określonym przez prawo.

 

Mieszkańcy Japonii

 

Operator japońskich stron internetowych

EnvisionBody obsługuje Usługę i gromadzi, wykorzystuje i udostępnia Twoje Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

Jak EnvisionBody wykorzystuje dane osobowe

EnvisionBody może wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do komunikowania się z Tobą w sprawie zakupionych lub używanych przez Ciebie Usług oraz do powiadamiania Cię o innych produktach, promocjach i Usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

EnvisionBody wykorzysta dane osobowe podane podczas rejestracji w następujących celach:

 1. Komunikowanie się z Tobą w sprawie korzystania z Usług.

 2. Komunikowanie się z Tobą w sprawie działań związanych z Usługami.

 3. Dostarczanie informacji (w tym reklam) o produktach, usługach.

 4. Informowanie Cię o nowych zastosowaniach Twoich Danych Osobowych.

 5. Zapewnienie wsparcia rejestracji.

 6. Zapewnienie wsparcia e-mailowego.

 7. Tworzenie informacji statystycznych i analitycznych.

 8. Inne nieuchronnie niezbędne komunikaty do Ciebie.

 9. Wykorzystanie i/lub zbieranie plików cookie, identyfikatorów urządzeń, lokalizacji, danych ze środowiska i innych technologii śledzenia.

 10. Dostarczanie odpowiednich geograficznie Usług, ofert lub reklam.

 11. Przestrzeganie wymogów lub obowiązków prawnych, egzekwowanie prawa oraz ze względów bezpieczeństwa publicznego.

 

Możemy również udostępniać dane osobowe naszym partnerom reklamowym, partnerom biznesowym, sprzedawcom i dostawcom. Udostępnianie Danych Osobowych tym organizacjom może oznaczać, że Twoje Dane Osobowe są przekazywane stronom trzecim zlokalizowanym poza Japonią.

 

Możesz wyrazić zgodę za pomocą metod opisanych w następnej sekcji.

 

Zgoda na wykorzystanie i/lub udostępnianie danych osobowych

Jeśli mieszkasz w Japonii, korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie swoich Danych Osobowych do EnvisionBody zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Ponadto zebrane Dane Osobowe będą udostępniane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

Mogą Państwo zdecydować, że nie będą Państwo przekazywać EnvisionBody swoich Danych Osobowych. Jeśli jednak zdecydujesz się nie podawać swoich Danych Osobowych, możesz nie być w stanie korzystać z pełnego zakresu Usług.

 

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi lub chcesz zrezygnować, możesz skontaktować się z nami pod adreseminfo@envisionbody.com(w temacie wpisz DANE OSOBOWE) lub napisz do nas na adres:

EnvisionBody, LLC.
UWAGA: Dane osobowe
2840 West Bay Drive #229
Belleair Bluffs, Floryda 33770

Mieszkańcy Meksyku

Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i przekazywanie swoich Danych Osobowych (w tym wrażliwych danych osobowych zgodnie z prawem meksykańskim) do przetwarzania w Stanach Zjednoczonych zgodnie z niniejszą polityką.

 

Żądania dostępu

EnvisionBody podejmuje kroki, aby Twoje Dane Osobowe były dokładne i aktualne. Jeśli mieszkasz w Meksyku, możesz zażądać dostępu do Danych Osobowych, które zebraliśmy na Twój temat, ich modyfikacji, anulowania lub sprzeciwu. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adreseminfo@envisionbody.com(w tytule wpisać DANE OSOBOWE) lub na adres podany powyżej. Możemy pobierać opłaty za tę usługę dostępu zgodnie z obowiązującym prawem i odpowiemy na uzasadnione żądania tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w terminach przewidzianych przez prawo.

 

Mieszkańcy Nowej Zelandii

EnvisionBody podejmuje kroki, aby Twoje Dane Osobowe były dokładne i aktualne. Jeśli mieszkasz w Nowej Zelandii, możesz zażądać dostępu do danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat, lub ich poprawienia. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adreseminfo@envisionbody.com(w tytule wpisać DANE OSOBOWE) lub na adres podany powyżej. Możemy pobierać opłaty za tę usługę i odpowiemy na uzasadnione żądania tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w terminach przewidzianych przez prawo.

Mieszkańcy Korei Południowej

Zbierane elementy danych osobowych EnvisionBody

 

Obowiązkowe: adres e-mail, hasło do konta, adres rozliczeniowy, płeć, data urodzenia, kod pocztowy, adres IP, informacje o historii przeglądarki i pliki cookie.

 

Opcjonalnie:  adres e-mail, adres rozliczeniowy, płeć, data urodzenia, kod pocztowy, historia zamówień, numer telefonu, adres IP, informacje z historii przeglądarki i pliki cookie. Informacje dotyczące logowania i interakcji z mediów społecznościowych i społeczności internetowych.

 

Żądania dostępu

EnvisionBody podejmuje kroki, aby Twoje Dane Osobowe były dokładne i aktualne. Jeśli mieszkasz w Korei Południowej, możesz zażądać dostępu do Danych Osobowych, które zebraliśmy na Twój temat, ich modyfikacji, sprzeciwu i usunięcia. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adreseminfo@envisionbody.com(w temacie wpisać DANE OSOBOWE) lub pod adresem podanym poniżej. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, możemy pobierać opłaty za tę usługę i odpowiemy na uzasadnione żądania tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w terminach przewidzianych przez prawo.

 

Przechowywanie i niszczenie danych

 

Zgodnie z obowiązującym prawem koreańskim Twoje dane osobowe muszą być przechowywane przez następujące okresy:

 • Zapisy dotyczące umów lub anulowania umów oraz rejestry dotyczące płatności i dostarczania towarów:

  • Powód przechowywania: ustawa o ochronie konsumentów w transakcjach handlu elektronicznego itp.

  • Okres przechowywania: pięć lat

 • Zapisy dotyczące skarg klientów lub rozstrzygania sporów:

  • Powód przechowywania: ustawa o ochronie konsumentów w transakcjach handlu elektronicznego itp.

  • Okres przechowywania: trzy lata

 • Dane potwierdzenia komunikacji

  • Powód przechowywania: Ustawa o ochronie prywatności w komunikacji

  • Okres przechowywania: trzy miesiące

 • Zapisy dotyczące elektronicznych transakcji finansowych:

  • Powód przechowywania: Ustawa o elektronicznych transakcjach finansowych

  • Okres przechowywania: pięć lat

 

Sposób i procedura niszczenia danych osobowych

EnvisionBody przechowuje Twoje Dane Osobowe (i) tak długo, jak utrzymujesz konto lub gdy jest to konieczne do świadczenia Ci Usług i/lub (ii) tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów. Dane osobowe są niszczone, gdy nie są już potrzebne do tych celów. Konkretny proces i metoda niszczenia są następujące: (i) Dane osobowe wydrukowane na papierze są niszczone, spalane, rozcierane na miazgę, proszkowane lub spalane; oraz (ii) Dane Osobowe przechowywane w formie elektronicznej są usuwane przy użyciu technologii zaprojektowanej w celu uniemożliwienia odzyskania Danych Osobowych.

 

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, możesz skontaktować się z nami pod adreseminfo@envisionbody.com(w temacie wpisz DANE OSOBOWE)  lub napisz do nas:

EnvisionBody, LLC.
UWAGA: Dane osobowe
2840 West Bay Drive #229
Belleair Bluffs, Floryda 33770

 

Mieszkańcy Turcji

 

Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie swoich Danych Osobowych firmie EnvisionBody zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Ponadto zebrane Dane Osobowe będą udostępniane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 • Bezpieczeństwo informacji. Dane Osobowe udostępniane EnvisionBody będą chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych mających na celu ochronę Twoich informacji przed nieuprawnionym dostępem, kradzieżą i utratą zgodnie z wymogami art. 6698.

 • Dokładność danych osobowych. EnvisionBody podejmuje kroki, aby Twoje Dane Osobowe były dokładne i aktualne. Ponosisz odpowiedzialność za dokładność informacji, które przekazałeś EnvisionBody, i rozumiesz, że jest to ważne z punktu widzenia realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych nr. 6698 i inne obowiązujące przepisy. W celu aktualizacji swoich Danych Osobowych prosimy o kontakt pod adreseminfo@envisionbody.com(w temacie wpisz DANE OSOBOWE).

 • Żądania dostępu. Jeśli mieszkasz w Turcji, możesz zażądać dostępu, modyfikacji, sprzeciwu i usunięcia danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adreseminfo@envisionbody.com(w temacie wpisz DANE OSOBOWE). Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, możemy pobierać opłaty za tę usługę i odpowiemy na uzasadnione żądania tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w terminach przewidzianych przez prawo.

 • Przechowywanie i niszczenie danych. Gdy usuniesz swoje konto i/lub gdy Dane Osobowe nie są już potrzebne do świadczenia Usług lub wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów i/lub gdy upłynął okres przechowywania zgodnie z obowiązującym prawem, Twoje Dane Osobowe mogą być anonimowe i nadal używane w tej formie.

 

Mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 

Jeśli mieszkasz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, korzystanie z Usług oznacza Twoją zgodę na:

 • Użytkownik zdecydowanie zrzeka się swoich materialnych praw do prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • EnvisionBody może ujawnić wszelkie informacje, które nam przekazujesz, w tym informacje, które możesz uznać za prywatne; oraz

 • EnvisionBody nie ponosi odpowiedzialności za publikację informacji, które nam przekazujesz, w tym informacji, które możesz uznać za prywatne.

Nie korzystaj z Usług, jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszej Polityki prywatności.

 

NaszPolityka prywatnościStrona poinformuje Cię o dodatkowych informacjach dotyczących prywatności. 

 

Zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) firmy muszą informować swoich kalifornijskich konsumentów, czy prowadzą sprzedaż i lub w jaki sposób dystrybuują swoje urządzenia techniczne i inne dane. Dodatkowo firma musi zezwolić i pokazać metody rezygnacji ze sprzedaży swoich danych. Możemy udostępniać dane użytkownika innej firmie, która wykorzystuje je do celów reklamowych i innych. Nie sprzedajemy Twoich danych za pieniądze.

Envisionbody może gromadzić Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszych usług za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej i odwiedzania naszej strony internetowej, w tym naszych społeczności internetowych, z którymi się kojarzymy, takich jak blogi, pisanie komentarzy lub wiadomości, wprowadzanie informacji do pól lub forów społecznościowych, z którymi korzystasz na naszej platformie . Dotyczy to również klikania reklam lub innych platform mediów społecznościowych lub innych organizacji, które łączą się z nami za pośrednictwem naszego powiązania z nami.

 

Jeśli weryfikacja jest potrzebna

Użytkownicy muszą kontaktować się z nami bezpośrednio ze zweryfikowanego adresu e-mail. Prosimy o odpowiedź testową i dodatkowe informacje o Tobie, lub Twoje konto może być wymagane.

Nie odpowiadamy na automatyczne zapytania od firm zewnętrznych bez uwierzytelnienia użytkownika. Należy przedstawić dowód, że użytkownik złożył taką prośbę i jest właścicielem konta.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji naszego procesu weryfikacji.

 

Możesz skontaktować się z nami, jak określono w naszymPolityka prywatności.

 

Udostępnianie danych innym firmom

Możemy udostępniać Twoje dane firmom oferującym reklamy online lub inne produkty lub usługi. Czasami wykorzystują te dane dla własnej korzyści. Jednym z przykładów jest kierowanie reklam tak, aby dostarczały najbardziej przydatnych i trafnych informacji właściwym odbiorcom. Jest to uważane przez kalifornijską ustawę o ochronie prywatności konsumentów jako akt „sprzedaży”.

 

Opcje rezygnacji

Platforma EnvisionBody pozwala na wyświetlanie reklam. Możemy udostępniać niektóre informacje poza naszymi dostawcami usług stronom trzecim. Pozwala to na kierowanie bardziej przydatnych informacji do konsumentów.

 

EnvisionBody gromadzi pewne informacje o Tobie i sposobie korzystania z naszych usług, a także o urządzeniu, z którego korzystasz podczas otwierania naszej aplikacji lub odwiedzania naszej strony internetowej. Kiedy korzystasz z aplikacji lub strony internetowej EnvisionBody, wysyłamy sygnał do naszych zakontraktowanych partnerów obsługujących reklamy i udostępniamy zebrane przez nas dane. Następnie udostępniają sygnał stronom trzecim, które chcą się z Tobą skontaktować.

 

Informacje podane poniżej zawierają instrukcje, w jaki sposób właściciele kont EnvisionBody lub odwiedzający witrynę mogą zrezygnować z reklam.

 

Aby skorzystać ze swoich praw do danych osobowych innych niż rezygnacja z „sprzedaży”, skontaktuj się z nami pod adresem EnvisionBody, LLC, ATTN: DANE OSOBOWE, 2840 West Bay Drive #229, Belleair Bluffs Florida 33770.

 

Rezygnacja lub wyłączenie funkcji reklamowej może nie usunąć reklamy, ale ograniczy dane, które zbieramy od Ciebie w związku z tymi reklamami.

 

Envisionbody zbiera i przechowuje Twoje informacje, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Niezależnie od tego, czy tworzysz konto i logujesz się, czy nie, zbieramy informacje za pomocą plików cookie i technologii śledzenia. Obejmuje to używanie sygnałów nawigacyjnych i powiadamiania o adresie IP.

Kontrolowanie śledzenia i plików cookie

 

EnvisionBody prosi o zgodę na śledzenie, kiedy po raz pierwszy odwiedzasz naszą stronę internetową.

Aby usunąć pliki cookie i pamięć podręczną przeglądarki, kliknij odpowiednie łącza poniżej, aby uzyskać instrukcje. Regularne robienie tego ograniczy sposób, w jaki jesteś śledzony podczas odwiedzania naszej witryny.  Jeśli zdecydujesz się to zrobić, spowoduje to zresetowanie Twoich wcześniejszych preferencji dotyczących plików cookie:Firefox,Safari,Chrom,Microsoft Edge,Eksplorator Microsoft.

Opcje rezygnacji specyficzne dla regionu są wymienione poniżej. Odwiedź witryny powiązane z Twoją lokalizacją, aby uzyskać więcej informacji i opcje rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach.  Wybór reklam(NAS),Twoje wybory reklam(Kanada) iTwoje wybory online(UE).

 

Warunki użytkowania EnvisionBody

 

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie i regulują korzystanie z naszej strony internetowej i aplikacji mobilnej („Aplikacja”) i mają na celu stworzenie pozytywnej, przestrzegającej prawa społeczności naszych użytkowników. Korzystając z EnvisionBody, zgadzasz się na wszystkie poniższe warunki.

 

EnvisionBody, LLC. a każdy podmiot będący następcą (zwany dalej „EnvisionBody”, „my” lub „nas”) oferuje różnorodne treści i usługi za pośrednictwem witryny internetowej i aplikacji EnvisionBody (łącznie „Usługi”).

 

Kto jest odpowiedzialny, jeśli coś się stanie

 

• Nasza usługa jest świadczona „tak jak jest” i nie możemy zagwarantować, że będzie ona bezpieczna i będzie działać bez zarzutu przez cały czas. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ RÓWNIEŻ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI/DIETY DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA PRAW.

• Nie kontrolujemy również tego, co ludzie i inni robią lub mówią, i nie ponosimy odpowiedzialności za ich (lub Twoje) działania lub zachowania (zarówno online, jak i offline) lub treści (w tym treści niezgodne z prawem lub budzące zastrzeżenia). Nie ponosimy również odpowiedzialności za usługi i funkcje oferowane przez inne osoby lub firmy, nawet jeśli uzyskujesz do nich dostęp za pośrednictwem naszej Usługi.

• Nasza odpowiedzialność za wszystko, co dzieje się w Usłudze (nazywana również „odpowiedzialność”) jest ograniczona na tyle, na ile zezwala prawo. Jeśli wystąpi problem z naszą Usługą, nie wiemy, jakie mogą być wszystkie możliwe skutki. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności („odpowiedzialni”) za jakiekolwiek utracone zyski, przychody, informacje lub dane, lub wynikowe, szczególne, pośrednie, przykładowe, karne lub przypadkowe szkody wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami, nawet jeśli wiemy, że są możliwe. Dotyczy to również sytuacji, gdy usuwamy Twoje treści, informacje lub konto. Nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszych Warunków lub z nimi związana nie przekroczy kwoty 100 USD lub kwoty zapłaconej nam w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

• Zgadzasz się bronić (na nasze żądanie), zabezpieczyć nas i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, stratami i wydatkami, w tym między innymi uzasadnionymi honorariami i kosztami adwokackimi, wynikającymi lub w jakikolwiek sposób związanymi z niniejsze Warunki lub korzystanie z Usługi. Będziesz współpracować zgodnie z naszymi wymaganiami w obronie wszelkich roszczeń. Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających odszkodowaniu przez Ciebie, a Ty w żadnym wypadku nie będziesz rozstrzygał żadnych roszczeń bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 

NINIEJSZE WARUNKI ZAWIERAJĄ WIĄŻĄCĄ KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ ORAZ ZRZECZENIE SIĘ POZWU ZBIOROWEGO W CZĘŚCI 14. NINIEJSZE POSTANOWIENIE WPŁYWA NA TWOJE PRAWA DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW Z ENVISIONBODY I NALEŻY UWAŻNIE JĄ PRZECZYTAĆ. WYBÓR UTRZYMANIA KONTA, UZYSKIWANIA DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z USŁUG (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY UTWORZYSZ KONTO U NAS) STANOWI ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI I NASZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, KTÓRA JEST WŁĄCZONA DO WARUNKÓW. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z JAKĄKOLWIEK CZĘŚCIĄ WARUNKÓW, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG.

 

W przypadku konfliktu między stronami obowiązują Warunki.

 

1. Korzystanie z Usług i Konta

 

1.1 Twoje konto

Być może będziesz musiał utworzyć konto EnvisionBody, aby uzyskać dostęp do Usług, i ważne jest, aby Twoje konto było dokładne i aktualne (w szczególności adres e-mail - jeśli kiedykolwiek zapomnisz hasła, działający adres e-mail jest często jedynym sposobem abyśmy mogli zweryfikować Twoją tożsamość i pomóc Ci się ponownie zalogować).

Może być konieczne zarejestrowanie konta EnvisionBody, aby uzyskać dostęp lub korzystać z niektórych Usług. Twoje konto może również automatycznie zapewniać Ci dostęp i środki do korzystania z nowych Usług.

Kiedy tworzysz konto dla którejkolwiek z naszych Usług, musisz podać nam dokładne i kompletne informacje zgodnie z wymaganiami procesu tworzenia i rejestracji konta, a także aktualizować te informacje. W przeciwnym razie niektóre z naszych Usług mogą nie działać poprawnie i możemy nie być w stanie skontaktować się z Tobą w celu przekazania ważnych powiadomień.

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich działań, które mają miejsce podczas korzystania z Twojego konta i musisz nas o tym powiadomić nainfo@envisionbody.com(w tytule napisz PRYWATNOŚĆ), natychmiast w przypadku faktycznej lub podejrzewanej utraty, kradzieży lub nieautoryzowanego użycia konta lub hasła do konta. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z nieautoryzowanego użycia Twojej nazwy użytkownika i hasła.

 

Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej:Masz prawo usunąć swoje konto u nas, kontaktując się z nami pod adreseminfo@envisionbody.com(w temacie napisz USUŃ KONTO). Jeśli zdecydujesz się trwale usunąć swoje konto, niepubliczne Dane Osobowe, które powiązaliśmy z Twoim kontem, również zostaną usunięte.

 

1.2 Aktualizacje usług, zmiany i ograniczenia

Nasze Usługi stale się rozwijają. Wraz z wprowadzeniem nowych produktów, usług i funkcji potrzebujemy elastyczności, aby wprowadzać zmiany, nakładać ograniczenia i czasami zawieszać lub przerywać niektóre Usługi. Możemy również aktualizować nasze Usługi, które mogą nie działać poprawnie, jeśli nie zainstalujesz aktualizacji.

Usługi ulegają częstym zmianom, a ich forma i funkcjonalność mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Możemy dostarczać aktualizacje (w tym aktualizacje automatyczne) niektórych Usług, gdy uznamy to za stosowne. Może to obejmować uaktualnienia, modyfikacje, poprawki błędów, poprawki i inne poprawki błędów i/lub nowe funkcje (łącznie „Aktualizacje”). Niektóre części naszych Usług mogą nie działać prawidłowo, jeśli nie zainstalujesz wszystkich Aktualizacji. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Usługi mogą nie działać prawidłowo, jeśli nie zezwolisz na takie Aktualizacje i wyraźnie zgadzasz się na automatyczne Aktualizacje. Ponadto zgadzasz się, że Warunki (i wszelkie dodatkowe ich modyfikacje) będą miały zastosowanie do wszystkich Aktualizacji Usług. Możemy zmienić, zawiesić lub przerwać dowolne lub wszystkie Usługi w dowolnym momencie, w tym dostępność dowolnego produktu, funkcji, bazy danych lub Treści. Ponadto nie mamy obowiązku dostarczania żadnych Aktualizacji ani dalszego dostarczania lub włączania jakichkolwiek określonych funkcji lub funkcjonalności jakiejkolwiek Usługi. Możemy również nałożyć ograniczenia na niektóre Usługi lub ograniczyć dostęp użytkownika do części lub wszystkich Usług bez powiadomienia lub odpowiedzialności.

Po każdej aktualizacji możemy zmienić naszą opłatę za korzystanie z naszej usługi. Aby otrzymać aktualizację, może być konieczne uiszczenie dodatkowej opłaty. Nie otrzymasz zwrotu pieniędzy wpłaconych nam przed aktualizacją.

 

 

1.3 Monitorowanie i zawieszenie usług

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia Usług każdemu i możemy w dowolnym momencie monitorować, zamknąć lub zawiesić Twoje konto lub dostęp do Usług.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do monitorowania jakichkolwiek kont i/lub działań prowadzonych za pośrednictwem lub w jakikolwiek sposób związanych z Usługami (w tym zapraszania innego użytkownika do społeczności lub grupy), a także korzystania z lub dostępu przez dowolnego użytkownika do Danych Osobowych oraz profili innych użytkowników.

Możemy również dezaktywować, zamknąć lub zawiesić Twoje konto lub dostęp do niektórych Usług w dowolnym momencie: (1) jeśli, według naszego wyłącznego uznania, stwierdzimy, że naruszyłeś lub naruszyłeś niniejsze Warunki lub ich ducha (jak podkreślono w naszym Wytyczne dla społeczności), (2) jeśli według naszego wyłącznego uznania ustalimy, że stworzyłeś ryzyko lub możliwe narażenie prawne dla EnvisionBody, ogółu społeczeństwa, jakiejkolwiek strony trzeciej lub dowolnego użytkownika naszych Usług, (3) w odpowiedzi na żądania złożone przez organy ścigania lub inne agencje rządowe, (4) po zaprzestaniu lub istotnej modyfikacji jakichkolwiek Usług, lub (5) z powodu nieoczekiwanych problemów lub problemów technicznych. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię pocztą elektroniczną lub przy następnej próbie uzyskania dostępu do konta po takiej dezaktywacji, rozwiązaniu lub zawieszeniu.

 

1.4 Bezpieczeństwo

Daj nam znać od razu, jeśli uważasz, że Twoje konto zostało zhakowane lub przejęte.

Dbamy o bezpieczeństwo naszych użytkowników. Chociaż ciężko pracujemy, aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, Treści generowanych przez użytkowników i konta, nie możemy zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych środków bezpieczeństwa. Powiadom nas nainfo@envisionbody.com, (w tytule wpisać ZABEZPIECZENIE) natychmiast w przypadku jakiegokolwiek faktycznego lub podejrzewanego naruszenia lub nieautoryzowanego dostępu lub korzystania z konta.

 

2. Własność i wykorzystanie treści

 

2.1 Definicje

Treść jest tym, co pojawia się w aplikacji lub na stronie internetowej, gdy korzystasz z naszych Usług. Treść generowana przez użytkownika to każda Treść stworzona przez Ciebie lub innych użytkowników, a Treść EnvisionBody to cała inna Treść.

Na potrzeby niniejszych Warunków (i) „Treść” oznacza dowolną formę informacji, danych lub twórczej ekspresji i obejmuje między innymi wideo, dźwięk, zdjęcia, obrazy, ilustracje, animacje, narzędzia, tekst, pomysły, komunikaty, odpowiedzi, komentarze, oprogramowanie, skrypty, pliki wykonywalne, grafika, dane geograficzne, treningi i dane treningowe, dane biometryczne i elementy danych z nich pochodzące, plany posiłków lub treningów fitness, adnotacje, informacje żywieniowe, spożycie kalorii, sugestie kalorii, interaktywne funkcje, projekty , prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, marki, logo i inne podobne aktywa, patenty, dźwięki, aplikacje i wszelka własność intelektualna w nich zawarta, z których każda może być generowana, dostarczana lub w inny sposób udostępniana w Usługach lub za ich pośrednictwem; (ii) „Treść generowana przez użytkownika” oznacza dowolną Treść, którą użytkownik przesyła, przekazuje lub w inny sposób dostarcza do lub za pośrednictwem Usług; oraz (iii) „Treść EnvisionBody” oznacza całą Treść, która nie jest

 

Treść generowana.

 

2.2 Własność

Jesteś właścicielem Treści, którą tworzysz, a my jesteśmy właścicielem Treści, którą tworzymy.

Cała Treść EnvisionBody oraz wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do wzorów, patenty i inne prawa własności intelektualnej (zarejestrowane i niezarejestrowane) wi na Usługach należą do EnvisionBody i/lub jej partnerów lub odpowiednich stron trzecich. Każdy użytkownik zachowuje prawo własności, odpowiedzialność za i/lub inne stosowne prawa do Treści generowanych przez użytkownika, które tworzy, ale udziela EnvisionBody licencji na tę Treść generowaną przez użytkownika, jak wyjaśniono w punkcie 2.5 poniżej. EnvisionBody i/lub jej partnerzy lub strony trzecie zachowują własność, odpowiedzialność i/lub inne mające zastosowanie prawa do wszystkich Treści EnvisionBody. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Warunkach, nic nie daje użytkownikowi prawa ani licencji do korzystania z jakichkolwiek Treści EnvisionBody, w tym treści będących własnością lub kontrolowanych przez któregokolwiek z naszych partnerów lub inne strony trzecie. Zgadzasz się nie powielać, publikować, wyświetlać, rozpowszechniać, modyfikować ani tworzyć prac pochodnych na podstawie materiałów prezentowanych za pośrednictwem Usług, chyba że uzyskasz od nas wyraźne upoważnienie na piśmie.

 

2.3 Nasza licencja dla Ciebie

Zapraszamy do uzyskiwania dostępu i korzystania z Treści i Usług EnvisionBody. Ciężko pracujemy, aby zapewnić naszym użytkownikom jak najlepsze wrażenia, dlatego prosimy o poszanowanie naszych praw własności intelektualnej i korzystanie z Treści i Usług EnvisionBody wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Obejmuje to niewykorzystywanie jakichkolwiek Treści lub Usług EnvisionBody w celach komercyjnych bez naszej zgody. Mamy interfejsy API i inne narzędzia, których możesz użyć, aby pomóc w tworzeniu własnych aplikacji i produktów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, udzielamy Ci ograniczonego, odwołalnego, osobistego, niezbywalnego i niewyłącznego prawa i licencji na dostęp i korzystanie z Usług i Treści EnvisionBody do własnych, niekomercyjnych celów, pod warunkiem, że nie kopiować, modyfikować, tworzyć prac pochodnych, dokonywać inżynierii wstecznej, sprzedawać, cedować, udzielać podlicencji, udzielać zabezpieczeń, przenosić ani w inny sposób komercyjnie wykorzystywać jakichkolwiek praw do Treści lub Usług EnvisionBody (i nie zezwalać na to osobom trzecim).

2.4 Wytyczne dotyczące dopuszczalnego użytkowania

 • 2.4.1 Treść EnvisionBody. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące prawo lub upoważnionych przez EnvisionBody, zgadzasz się nie modyfikować, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać, dystrybuować ani tworzyć prac pochodnych w oparciu o Usługi, oprogramowanie Usług lub jakiekolwiek Treści EnvisionBody oferowane jako część Usługi (inne niż Treści generowane przez użytkownika), w całości lub w części. Użytkownik nie może pobierać, kopiować ani zapisywać Treści EnvisionBody, z wyjątkiem (i) wyraźnie dozwolonych przez funkcjonalność niektórych Usług, jak przewidziano w szczegółowych wytycznych i/lub dodatkowych warunkach mających zastosowanie do tych Usług, lub (ii) wyłącznie do użytku osobistego lub twoje zapisy.

 • 2.4.2 Komercyjne wykorzystanie Usług. Usługi EnvisionBody są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Nie będziesz korzystać z Usług w celu sprzedaży produktu lub usługi, zwiększenia świadomości marki, zwiększenia ruchu na własnej stronie internetowej lub stronie internetowej strony trzeciej z powodów komercyjnych (takich jak sprzedaż reklam) lub w inny sposób podejmować jakiekolwiek działania mające na celu uzyskanie przychodów lub fałszywe przedstawienie. Na przykład, nie będziesz pobierać wyników z Usług EnvisionBody i ponownie formatować ich i wyświetlać jako własnych, ani odzwierciedlać naszych stron głównych lub stron wyników w Twojej witrynie. Ponadto nie możesz „metaprzeszukiwać” naszych Usług. Jeśli chcesz korzystać z Usług w celach komercyjnych, musisz wcześniej zawrzeć z nami umowę. Skontaktuj się z nami pod adresem info@envisionbody.com.

 • 2.4.3 Łączenie z Usługami. Jeśli chcesz umieścić link do naszych Usług na swojej stronie internetowej lub w Aplikacji, musisz wcześniej poprosić o naszą zgodę. Jeśli zdecydujemy się zezwolić Ci na umieszczenie linku do naszych usług, postępuj zgodnie z następującymi zasadami: (i) każdy link do Usług musi być linkiem tekstowym wyraźnie oznaczonym „EnvisionBody” (bez użycia jakiegokolwiek innego znaku towarowego, praw autorskich do logo lub jakichkolwiek innych zasób własności intelektualnej będący własnością EnvisionBody lub kontrolowany przez EnvisionBody) lub w innym formacie przez nas kierowanym, (ii) wygląd, położenie i inne aspekty linku nie mogą uszkodzić ani osłabić wartości firmy związanej z naszymi znakami, (iii) link musi „ wskazywać” do nazwy domeny głównej Usług, a nie do innych stron w ramach Usług, (iv) wygląd, pozycja i inne atrybuty linku nie mogą tworzyć fałszywego wyglądu, że Twoja organizacja lub podmiot jest sponsorowany przez, powiązany z, lub powiązane z EnvisionBody, (v) po wybraniu łącze musi wyświetlać Usługę na pełnym ekranie, a nie w „ramce” na stronie internetowej lub usłudze, z którą łączy się łącze, oraz (vi) zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia zgody na łącze w dowolnym momencie i w swojej wyłącznej dyskrecji w dniu i po naszym powiadomieniu Cię o takim cofnięciu zgody, zgadzasz się na niezwłoczne usunięcie odpowiedniego linku.

 

2.5 Twoja licencja dla nas

Kiedy publikujesz Treść w związku z naszymi Usługami, należy ona do Ciebie - jednak dajesz nam pozwolenie na korzystanie z tej Treści w połączeniu z naszymi Usługami i udostępnianie Treści innym. Możemy edytować lub usuwać Twoje Treści z naszych Usług w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Nie publikuj żadnych Treści, które nie należą do Ciebie lub do których publikowania nie masz uprawnień.

 

Kiedy dostarczasz EnvisionBody Treść generowaną przez użytkowników za pośrednictwem naszych Usług, udzielasz nam i naszym użytkownikom niewyłącznego, nieodwołalnego, wolnego od opłat licencyjnych, swobodnego przenoszenia, podlegającego sublicencjonowaniu, ogólnoświatowego prawa i licencji do użytkowania, hostowania, przechowywania, pamięci podręcznej, powielania, publikować, wyświetlać (publicznie lub w inny sposób), wykonywać (publicznie lub w inny sposób), rozpowszechniać, przesyłać, modyfikować, dostosowywać (w tym, bez ograniczeń, w celu spełnienia wymagań wszelkich sieci, urządzeń, usług lub mediów, za pośrednictwem których Usługi są dostępne), komercjalizacji, tworzenia dzieł pochodnych i wykorzystywania w inny sposób takich Treści generowanych przez użytkowników w związku z dowolną Usługą. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że: (a) mamy prawo do zorganizowania publikowania Treści generowanych przez użytkowników w dowolny sposób; (b) nie mamy obowiązku udzielania Ci kredytu podczas korzystania z Treści generowanych przez użytkownika, ale jeśli zdecydujemy się udzielić Ci kredytu, wielkość i umiejscowienie kredytu zależy od naszego wyłącznego uznania; oraz (c) nie jesteś uprawniony do jakiejkolwiek rekompensaty lub innej płatności od nas w związku z korzystaniem z Treści generowanych przez użytkownika.

 

Prawa przyznane przez użytkownika w ramach niniejszej licencji dotyczą ograniczonych celów umożliwiających EnvisionBody działanie i umożliwienie innym użytkownikom korzystania z Usług zgodnie z ich funkcjonalnością, ulepszania Usług i opracowywania nowych Usług. Niezależnie od powyższego, nie będziemy wykorzystywać żadnych Treści generowanych przez użytkowników w sposób niezgodny z naszą Polityką prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania, usuwania lub modyfikowania Treści generowanych przez użytkowników z dowolnego powodu i w dowolnym czasie, w tym Treści generowanych przez użytkowników, które naszym zdaniem naruszają niniejsze Warunki, Wytyczne dla społeczności i/lub nasze zasady.

Zgadzasz się, że będziesz szanować prawa własności intelektualnej innych osób. Oświadczasz i gwarantujesz, że masz wszelkie niezbędne prawa do udzielenia EnvisionBody powyższej licencji na wszystkie Treści generowane przez użytkowników, które przesyłasz w związku z Usługami i zwolni nas z odpowiedzialności za wszelkie naruszenia tego oświadczenia i gwarancji.

 

2.6 Rozpowszechnianie Słowa

Jeśli udostępniasz nam czyjeś dane osobowe, musisz najpierw uzyskać ich zgodę.

Mamy nadzieję, że korzystanie z naszych Usług sprawia Ci przyjemność i zachęcamy do dzielenia się swoim entuzjazmem ze znajomymi. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z funkcji naszych Usług, aby poinformować znajomego o Usługach, poprosimy Cię o podanie adresu e-mail lub profilu w mediach społecznościowych znajomego, z których możemy następnie skontaktować się w sprawie Usług. Możemy przechowywać podane przez Ciebie informacje przez pewien czas, ale nie opublikujemy tych informacji publicznie. Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważniony do podania wszelkich danych kontaktowych stron trzecich, które nam przekazujesz w celu skierowania, i zwolni nas z odpowiedzialności za wszelkie naruszenie tego oświadczenia i gwarancji.

2.7 Przechowywanie treści

Należy pamiętać, że kiedy udostępniasz coś publicznie w Internecie, usunięcie wszystkich kopii w przyszłości staje się praktycznie niemożliwe.

Po zamknięciu konta lub jeśli usuniesz jakiekolwiek Treści generowane przez użytkowników z Usług, możemy zachować Treści generowane przez użytkowników przez uzasadniony komercyjnie okres w celu tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji lub celów audytu lub w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawo. Ponadto EnvisionBody i jego użytkownicy mogą zachować i nadal używać, przechowywać, wyświetlać, reprodukować, udostępniać, modyfikować, tworzyć dzieła pochodne, wykonywać i rozpowszechniać wszelkie Treści generowane przez użytkownika, które w inny sposób były przechowywane lub udostępniane za pośrednictwem Usług. Licencja na Treści generowane przez użytkownika obowiązuje zatem, nawet jeśli przestaniesz korzystać z Usług. Gdy publikujesz coś publicznie, inni mogą skomentować to, czyniąc Twoje Treści częścią rozmowy społecznościowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

 

3. Wytyczne dla społeczności

 

3.1 Obszary interaktywne

Nasze Usługi mogą zawierać funkcje społecznościowe. Gdy publikujesz treści za pomocą tych funkcji, treści te mogą stać się publiczne. Możemy, ale nie zawsze, monitorować nasze funkcje społecznościowe i ostatecznie to Ty jesteś odpowiedzialny za swoje interakcje z innymi użytkownikami. Proszę kierować się zdrowym osądem i grać uczciwie.

Niektóre z naszych Usług mogą obejmować recenzje, fora dyskusyjne, strony rozmów, blogi lub inne interaktywne obszary lub funkcje społecznościowe, które umożliwiają Tobie i innym użytkownikom publikowanie Treści generowanych przez użytkowników i interakcję ze sobą („Obszary interaktywne”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Obszarów interaktywnych i za wszelkie zamieszczane przez siebie Treści generowane przez użytkownika, w tym za transmisję, dokładność i kompletność Treści generowanych przez użytkownika. Ponieważ Obszary Interaktywne są często publiczne, rozumiesz, że Twoje Treści Generowane przez Użytkownika mogą być tworzone i pozostawać publiczne. W związku z tym nigdy nie należy publikować żadnych Danych osobowych w Obszarze interaktywnym.

 

Jesteśmy uprawnieni, ale nie mamy obowiązku, do monitorowania naszych funkcji społecznościowych. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi użytkownikami, zarówno online, jak i osobiście, w tym między innymi za komentarze, wyzwania i przyjazną konkurencję. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z interakcji z innymi użytkownikami korzystającymi z Usług, osobami poznanymi za pośrednictwem Usług lub osobami, które znajdą Cię z powodu Treści opublikowanych w Usługach lub za ich pośrednictwem. EnvisionBody nie ma obowiązku angażowania się i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z wszelkimi sporami między użytkownikami a użytkownikiem, zwalnia EnvisionBody z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z lub w związku z takim sporem.

 

3.2 Wytyczne dla społeczności

Nasze Usługi mają być bezpiecznym i wspierającym środowiskiem, które pomoże Ci osiągnąć Twoje cele dotyczące kondycji i dobrego samopoczucia. Nie możesz korzystać z naszych usług w celu publikowania nieodpowiednich materiałów, nękania ludzi, wysyłania spamu, naruszania praw własności intelektualnej lub niewłaściwego działania. Bądź rozsądny i postępuj odpowiedzialnie.

Nasze Usługi mają na celu stworzenie bezpiecznej i wspierającej społeczności dla wszystkich użytkowników. Aby utrzymać bezpieczne i pozytywne środowisko, wymagamy od wszystkich, aby podczas publikowania Treści generowanych przez użytkowników i korzystania z Usług zgadzali się i przestrzegali określonych zasad („Wytyczne dla społeczności”). Nasze Wytyczne dla społeczności są w wielu przypadkach oparte na zasadach obowiązującego prawa. Naruszenie naszych Wytycznych dla społeczności może narazić Cię na zarzuty karne i odpowiedzialność cywilną. Korzystając z Usług, zgadzasz się, że Twoje Treści generowane przez użytkowników i korzystanie z Usług, w tym między innymi z Obszarów interaktywnych, nie będzie naruszać Wytycznych dla społeczności. W przypadku naruszenia Wytycznych dla społeczności zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do Usług.

 • Brak nieodpowiednich treści. Nie publikuj Treści, które są prześladowaniem, groźbami, krzywdzą, nękaniem, obraźliwymi lub zawstydzającymi innych członków społeczności. Niedozwolone są uwłaczające odniesienia do płci, płci, wieku, wagi, typu ciała, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego, religii lub orientacji seksualnej, ani popieranie przemocy wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy, nawet jeśli ułożone w humorze. Obejmuje to wyrażanie stereotypów na temat dowolnej grupy lub społeczności. Nie publikuj Treści, które są zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe, nienawistne, podżegające lub promujące materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym. Możesz z całym szacunkiem nie zgadzać się z wiadomością, postem lub tematem, ale nie atakuj innych użytkowników, wyśmiewając ich lub obrażając ich. Jeśli zostaniesz zaatakowany przez innego użytkownika i odwzajemnisz się, możesz również ponieść te same konsekwencje.

 • Zakaz porwania, trollingu lub nękania płomieniami. Jeśli uczestniczysz w naszych forach, pozostań na bieżąco w istniejącym wątku i publikuj nowe wątki na odpowiednim forum. Zdejmowanie wątku z tematu jest uważane za porwanie. Obejmuje to posty, które prowokują lub mają na celu wywołanie wzburzenia.

 • Brak promocji niebezpiecznych technik odchudzania i zaburzeń odżywiania. Korzystanie z Usług w celu promowania, glamour lub osiągania niebezpiecznie niskiego poziomu jedzenia jest niedozwolone. W związku z tym prosimy o nieprzesyłanie następujących rodzajów Treści, które mogą zostać usunięte bez ostrzeżenia:

  • Treści mające na celu promowanie potencjalnie niebezpiecznych lub kontrowersyjnych produktów lub zabiegów odchudzających, w tym suplementów nieprzepisanych przez lekarza i wszelkich leków na receptę.

  • Profile, grupy, wiadomości, posty lub komentarze na tablicy, które zachęcają do anoreksji, bulimii lub bardzo niskokalorycznej diety. Obejmuje to pozytywne odniesienia do an/mii, oczyszczenia lub samogłodzenia.

  • Zdjęcia mające na celu upiększenie ekstremalnej szczupłości.

 • Nie szkodzi nieletnim. Nie korzystaj z Usług w sposób, który szkodzi nieletnim (ani naprawdę komukolwiek).

 • Żadnych zakłóceń, exploitów ani nadużywania zasobów. Nie zakłócać ani nie uszkadzać działania Usług, w tym poprzez nieautoryzowane użycie, zakłócenia, zautomatyzowane ataki, eksploatację lub nadużycie naszych zasobów

 • Brak wysyłania spamu i niechcianej poczty. Nie wysyłaj spamu za pomocą postów, odpowiedzi ani wiadomości.

 • Brak nielegalnych treści. Nie popieraj, nie promuj ani nie pomagaj w oszukańczych lub nielegalnych działaniach (np. przemoc, podszywanie się pod inne osoby i niewłaściwe korzystanie z komputera).

 • Zakaz pozyskiwania danych osobowych. Prosimy nie publikować ani nie zabiegać o Dane Osobowe dotyczące osób trzecich, w tym zdjęć, numerów telefonów, adresów pocztowych, nazwisk, adresów e-mail i haseł w Obszarach interaktywnych.

 • Zakaz publicznego publikowania prywatnych rozmów. Nie publikuj publicznie e-maili ani prywatnych wiadomości od żadnego innego użytkownika, moderatora lub administratora.

 • Brak naruszenia obowiązku prawnego. Nie publikuj Treści z naruszeniem jakichkolwiek zobowiązań umownych lub innych zobowiązań prawnych wobec osób trzecich.

 • Brak linków wprowadzających w błąd lub fałszywych. Nie publikuj zwodniczych lub fałszywych linków. Obejmuje to linki z mylącymi opisami, umieszczanie niewłaściwego pola „źródło” w poście, ustawianie mylących linków docelowych na obrazach lub umieszczanie linków do reklam pełnoekranowych lub wyskakujących.

 • Zakaz naruszenia własności intelektualnej. Szanuj własność intelektualną innych. Jeśli nie wolno Ci korzystać z cudzego utworu lub podobizny (czy to na podstawie licencji, czy na mocy wyjątków i ograniczeń prawnych, takich jak dozwolony użytek), nie publikuj ich. W szczególności, jeśli masz jakiekolwiek powody, by sądzić, że Treści generowane przez użytkowników, które widzisz w naszych Usługach, naruszają Twoją własność intelektualną lub własność intelektualną innych osób, zapoznaj się z sekcją Własność intelektualna/DMCA naszych Warunków.

 • Zakaz podszywania się pod EnvisionBody lub inne osoby. Nie publikuj Treści, które mogą oszukać jakąkolwiek osobę lub mogą być wykorzystane do podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub do fałszywego przedstawiania Twojej tożsamości lub powiązania z jakąkolwiek osobą, w tym z EnvisionBody. Tworzenie konta w celu oszukania innych użytkowników lub obejścia zawieszenia jest niedozwolone i będzie podstawą do trwałego zablokowania Usług.

 • Brak zautomatyzowanych zapytań. Nie wysyłaj żadnych automatycznych zapytań do systemów i sieci, z których korzystamy w celu świadczenia Usług bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

 • Inny. Nie publikuj żadnych Treści, które zawierają jakiekolwiek treści, które według naszego wyłącznego uznania możemy uznać za niedopuszczalne lub uniemożliwiające innym osobom korzystanie lub korzystanie z Usług, lub które mogą narazić EnvisionBody lub naszych użytkowników na jakąkolwiek szkodę lub odpowiedzialność jakiegokolwiek rodzaju. Nie publikuj treści, które mogą uszkodzić lub osłabić wartość firmy związaną z EnvisionBody lub naszymi logo i znakami.

 

Jeśli stwierdzimy, że naruszasz Wytyczne dla społeczności lub w inny sposób naruszyłeś Warunki, możemy podjąć działania w celu rozwiązania problemu, w tym, ale nie ograniczając się do, odebrania Ci prawa do korzystania z Usług, usunięcia Treści generowanych przez użytkowników, podjęcia działań prawnych przeciwko Tobie (w takim przypadku zgadzasz się, że możemy odzyskać uzasadnione koszty i honoraria adwokackie) lub ujawnienie informacji organom ścigania. Zastrzegamy sobie prawo do egzekwowania lub nieegzekwowania niniejszych Wytycznych dla społeczności według naszego wyłącznego uznania i nie nakładają one na nas obowiązku ani zobowiązania umownego do działania w określony sposób.

 

3.3 Zgłaszanie kontrowersyjnych treści generowanych przez użytkowników

Ludzie publikują nieodpowiednie treści w witrynach z treściami generowanymi przez użytkowników. Dokładamy wszelkich starań, aby społeczność była bezpieczna (użytkownicy przestrzegający Wytycznych dla społeczności pomagają), ale nadal możesz natknąć się na złe treści, zanim będziemy mieli szansę je usunąć. Jeśli zauważysz coś budzącego zastrzeżenia, daj nam znać.

Chociaż wymagamy od wszystkich naszych użytkowników przestrzegania Wytycznych dla społeczności i zastrzegamy sobie prawo do monitorowania naruszeń, ostatecznie nie możemy zagwarantować, że wszyscy użytkownicy będą zawsze przestrzegać Wytycznych dla społeczności lub niniejszych Warunków. Jeśli uważasz, że jakakolwiek Treść przesłana do naszych Usług narusza Wytyczne dla społeczności lub jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś nadużywa Twoich Treści generowanych przez użytkowników, zgłoś to nam pod adreseminfo@envisionbody.com(w temacie napisz ZGŁOŚ NARUSZENIE UŻYTKOWNIKA). Mamy prawo, ale nie obowiązek, do przeglądania i podejmowania działań lub usuwania wszelkich zgłoszonych przez użytkownika Treści generowanych przez użytkowników. Rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że podczas uzyskiwania dostępu do Usług lub korzystania z nich w inny sposób, możesz być narażony na Treści generowane przez użytkowników z różnych źródeł, a my nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, użyteczność, bezpieczeństwo, legalność, stosowność ani prawa własności intelektualnej lub odnoszące się do takich Treści generowanych przez użytkownika.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z kontrowersyjnych Treści generowanych przez użytkowników lub nieprzestrzegania przez innego użytkownika naszych Wytycznych dla społeczności.

 

4. Własność intelektualna / DMCA

Szanujemy prawa własności intelektualnej. Jeśli coś jest nie tak, wyślij e-mail ze wszystkimi szczegółami na adres info@EnvisionBody.com(w temacie napisz WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA).

Własność intelektualna

Jeśli uważasz, że Treści generowane przez użytkowników lub Treści EnvisionBody naruszają prawa autorskie lub znaki towarowe zgodnie z prawem amerykańskim lub innym prawem krajowym, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Zgodnie z naszą polityką badamy wszelkie zgłoszone nam zarzuty o naruszenie. W powiadomieniu o podejrzeniu naruszenia prosimy o podanie następujących informacji:

 • Identyfikacja materiału, którego dotyczy naruszenie.

 • Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawo, w tym jego lokalizacja, z dostateczną szczegółowością, abyśmy byli w stanie go znaleźć i zweryfikować jego istnienie.

 • Dane kontaktowe strony zgłaszającej („Strona zgłaszająca”), w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

 • Oświadczenie, że Strona zgłaszająca ma w dobrej wierze przekonanie, że materiał nie jest autoryzowany przez właściciela, jego agenta lub prawo.

 • Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo, że informacje podane w zawiadomieniu są zgodne z prawdą oraz że Strona zgłaszająca jest upoważniona do złożenia reklamacji w imieniu właściciela.

 • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela materiału, który został rzekomo naruszony.

 

Twoje zawiadomienie musi być podpisane (fizycznie lub elektronicznie) i zaadresowane w następujący sposób:

 

EnvisionBody, LLC.
2840 West Bay Drive #229
Belleair Bluffs, Floryda 33770
Do wiadomości: wnioski DMCA

 

Przyjmujesz do wiadomości, że jeśli nie spełnisz wszystkich wymagań zawartych w tej sekcji, Twoje powiadomienie może być nieważne. Niektóre informacje podane w zawiadomieniu o naruszeniu mogą zostać przekazane użytkownikowi, który zamieścił treści rzekomo naruszające prawa. W Stanach Zjednoczonych, zgodnie z sekcją 512(f) ustawy DMCA, każda osoba, która świadomie i nieprawdziwie oświadczy, że materiał lub działanie naruszają prawa, może podlegać odpowiedzialności. Proszę zobaczyć www.copyright.gov aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przygotować lub odpowiedzieć na powiadomienie DMCA i/lub www.uspto.gov/znak towarowy , aby uzyskać więcej informacji o prawach do znaków towarowych.

 

5. Linki i usługi stron trzecich

Nasze Usługi mogą łączyć się, wchodzić w interakcje lub być dostępne w usługach lub produktach stron trzecich, takich jak media społecznościowe i urządzenia stron trzecich. Jeśli uzyskujesz dostęp do takich usług lub produktów stron trzecich, pamiętaj, że do korzystania z takich usług mają zastosowanie inne warunki i polityki prywatności.

5.1 Sieci społecznościowe i loginy

Możesz włączyć lub zalogować się do Usług za pośrednictwem różnych usług internetowych osób trzecich, takich jak media społecznościowe i serwisy społecznościowe, takie jak Facebook („Usługi sieci społecznościowych”). Aby skorzystać z tych funkcji i możliwości, możemy poprosić Cię o uwierzytelnienie, rejestrację lub zalogowanie się do Usług sieci społecznościowych na stronach internetowych odpowiednich dostawców. W ramach tej integracji Serwisy społecznościowe zapewnią nam dostęp do określonych informacji, które im przekazałeś, a my będziemy wykorzystywać, przechowywać i ujawniać takie informacje zgodnie z naszą Polityką prywatności. Pamiętaj, że sposób, w jaki Usługi stron trzecich (w tym usługi sieci społecznościowych) wykorzystują, przechowują i ujawniają Twoje dane podlegają wyłącznie zasadom tych Usług stron trzecich i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub inne działania jakichkolwiek osób trzecich -strona internetowa lub usługa strony internetowej, która może być włączona w ramach Usług. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, dostępność lub wiarygodność jakichkolwiek informacji, treści, towarów, danych, opinii, porad lub oświadczeń udostępnianych w związku z Usługami sieci społecznościowych. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich usługach sieci społecznościowych.

5.2 Aplikacje innych firm

Możesz mieć dostęp do niektórych łączy, aplikacji, treści, usług, promocji, ofert specjalnych lub innych wydarzeń lub działań stron trzecich („Aplikacje stron trzecich”) za pośrednictwem naszych Usług. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do tych Aplikacji Zewnętrznych, możesz zostać poproszony o zalogowanie się i zsynchronizowanie swoich kont z takimi aplikacjami. Użytkownik nie jest w żaden sposób zobowiązany do korzystania z Aplikacji stron trzecich, dostęp i korzystanie z takich aplikacji odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i nie ponosimy związanej z tym odpowiedzialności. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, dostępność lub wiarygodność jakichkolwiek informacji, treści, towarów, danych, opinii, porad lub oświadczeń udostępnianych przez Aplikacje zewnętrzne. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich Aplikacjach Zewnętrznych.

5.3 Produkty stron trzecich

Dostęp do naszych Usług można uzyskać na urządzeniach lub innych produktach stron trzecich („Produkty stron trzecich”), a możliwość korzystania z niektórych funkcji Usług może wymagać zakupu produktów stron trzecich (np. urządzeń do monitorowania kondycji, inteligentnych wag itp. .). Chociaż możemy polecać, promować lub sprzedawać produkty niektórych partnerów, nie ponosimy odpowiedzialności za nabywanie lub korzystanie z jakichkolwiek produktów stron trzecich i nie gwarantujemy, że produkty stron trzecich będą działać z Usługami lub będą zawierać błędy -darmowy. Niniejszym zrzekamy się odpowiedzialności za wszystkie produkty stron trzecich, w tym wszelkie produkty stron trzecich oferowane przez naszych partnerów.

 

6. Usługi mobilne

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby Usługi były dostępne na wielu platformach, nie możemy zagwarantować, że Aplikacja jest kompatybilna z Twoim urządzeniem (jednak w przypadku pytań lub problemów prosimy o poinformowanie obsługi klienta; chcemy pomóc). Jeśli korzystasz z Aplikacji, obowiązują standardowe stawki za przesyłanie danych i wiadomości, a także obowiązują zasady sklepu z aplikacjami, z którego pobierasz.

6.1 Uwagi dotyczące operatora bezprzewodowego i urządzenia

Aby korzystać z naszej aplikacji lub uzyskać do niej dostęp, potrzebne jest kompatybilne urządzenie. Nie możemy zagwarantować, że Aplikacja będzie kompatybilna z Twoim urządzeniem lub dostępna na Twoim urządzeniu. Jednak nadal będą obowiązywać normalne stawki i opłaty obowiązujące w Twojej firmie telekomunikacyjnej. Może być konieczne uiszczenie opłat za dostęp do niektórych specjalnych funkcji i treści zawartych w naszych Subskrypcjach Premium (zgodnie z opisem w sekcji 7).

6.2 Licencja na aplikację mobilną

Niniejszym udzielamy użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, odwołalnej licencji na korzystanie z Aplikacji pobranej bezpośrednio z legalnego rynku, wyłącznie w formacie kodu wynikowego i wyłącznie do użytku osobistego w celach zgodnych z prawem. W odniesieniu do dowolnego kodu open source lub kodu strony trzeciej, który może być włączony do Aplikacji, taki kod open source jest objęty odpowiednią licencją typu open source lub licencją strony trzeciej EULA, jeśli taka istnieje, zezwalającą na użycie takiego kodu.

6.3 Sklepy z aplikacjami

Jeśli pobierasz Aplikację z zewnętrznego sklepu z aplikacjami („Dostawca Aplikacji”), przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że:

 • Warunki są umową między nami, a nie z Dostawcą Aplikacji. W stosunkach między EnvisionBody a Dostawcą Aplikacji EnvisionBody ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje aplikacje;

 • Dostawca Aplikacji nie ma obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji;

 • W przypadku braku zgodności Aplikacji z obowiązującą gwarancją, (i) użytkownik może powiadomić Dostawcę Aplikacji, a Dostawca Aplikacji może zwrócić użytkownikowi cenę zakupu Aplikacji (jeśli dotyczy), (ii) do maksimum w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Dostawca Aplikacji nie będzie miał żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji oraz (iii) wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z jakimkolwiek niezgodnością z jakąkolwiek gwarancją będą , między EnvisionBody a Dostawcą Aplikacji, odpowiedzialność EnvisionBody;

 • Dostawca Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za rozpatrywanie jakichkolwiek roszczeń Użytkownika związanych z Aplikacją lub posiadaniem i korzystaniem z Aplikacji;

 • Jeżeli osoba trzecia twierdzi, że Aplikacja narusza prawa własności intelektualnej innej strony, między Dostawcą Aplikacji a EnvisionBody, EnvisionBody będzie odpowiedzialna za dochodzenie, obronę, ugodę i zaniechanie wszelkich takich roszczeń w zakresie wymaganym przez niniejsze Warunki;

 • Dostawca Aplikacji i jego spółki zależne są beneficjentami będącymi stronami trzecimi niniejszych Warunków, ponieważ dotyczy to Twojej licencji na Aplikację. Po zaakceptowaniu przez użytkownika niniejszych Warunków Dostawca Aplikacji będzie miał prawo (i będzie uważane za zaakceptowanego prawa) do egzekwowania niniejszych Warunków w odniesieniu do Twojej licencji na Aplikację wobec Ciebie jako beneficjenta będącego stroną trzecią; oraz

 • Korzystając z Aplikacji, musisz również przestrzegać wszystkich obowiązujących warunków korzystania z usług stron trzecich.

 

7. Usługi płatne

Możesz uiścić jednorazową opłatę za korzystanie z naszych płatnych usług. Płatne usługi raz rozliczone i opłacone nie podlegają zwrotowi. Możemy wprowadzać aktualizacje, które wymagają nowej jednorazowej płatności, aby móc nadal korzystać z naszych usług. Zwroty nie są wydawane za wcześniejsze płatności przekazane EnvisionBody przed aktualizacją. 

Możemy zaoferować bezpłatną wersję naszych usług, która może zostać zmieniona na wersję płatną w dowolnym momencie bez powiadomienia. Będzie to wymagało dokonania płatności, aby móc nadal korzystać z naszych usług.

Jeśli zdecydujesz się na subskrypcję dowolnej z naszych płatnych usług, takich jak Subskrypcje, obowiązują warunki płatności i rozliczeń. Płatne usługi i rozliczenia mogą odnawiać się automatycznie, chyba że anulujesz. Możesz zrezygnować w każdej chwili.

7.1 Warunki płatności

Możemy oferować niektóre wersje premium Usług (np. Subskrypcje Premium) („Usługi Premium”) za opłatą. Rejestrując się i korzystając z Usług Premium, wyrażasz zgodę na nasze Warunki oraz wszelkie dodatkowe warunki podane tutaj. Zgadzasz się również na zrzeczenie się 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy w momencie subskrypcji Usług Premium w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, tak aby móc natychmiast uzyskać do nich dostęp.

Usługi Premium zapewniają dostęp do pewnych ulepszonych treści, funkcji i funkcjonalności (np. ustawianie dziennych kalorii i/lub ćwiczeń i/lub przetwarzania obrazów, wrażenia bez reklam i dziennie). Rejestrując się i korzystając z Usług Premium, w tym rejestrując się na bezpłatne wersje próbne Usług Premium, zgadzasz się uiszczać wszelkie opłaty lub inne poniesione opłaty, które mają zastosowanie do Usług Premium (takie jak opłaty za stałą subskrypcję).

Rejestrując się w Usługach Premium, musisz wskazać i podać informacje o preferowanej metodzie płatności („Metoda płatności”). Informacje te muszą być kompletne i dokładne, a Ty jesteś odpowiedzialny za ich aktualność. Wyraźnie upoważniasz nas do pobierania za pomocą automatycznego obciążenia lub ACH z Twojej Metody Płatności odpowiednich opłat pobieranych za Usługi Premium i za wszelkie inne zakupy, które zdecydujesz się dokonać za pośrednictwem Usług.

O ile nie określono inaczej, wszystkie opłaty należne za Usługi Premium są płatne z góry i zostaną automatycznie naliczone na Metodę Płatności na początku miesięcznego lub rocznego okresu Usługi Premium, w zależności od przypadku. O ile nie określono inaczej, Usługi Premium będą odnawiać się automatycznie, dopóki nie zdecydujesz się anulować dostępu do Usług Premium. Wszystkie zakupy Usług Premium są ostateczne i nie podlegają zwrotowi, chyba że według naszego wyłącznego uznania i zgodnie z zasadami regulującymi każdą Usługę Premium.

7.2 Zakończenie lub anulowanie usług Premium

Jeśli nie uiścisz opłat lub należności należnych za korzystanie z Usług Premium, możemy podjąć uzasadnione starania, aby powiadomić Cię i rozwiązać problem; zastrzegamy sobie jednak prawo do zablokowania lub zablokowania dostępu użytkownika do Usług Premium (i możemy to zrobić bez powiadomienia).

W każdej chwili możesz anulować Usługi Premium. Po anulowaniu Usługi Premium i otrzymaniu potwierdzenia nie można wprowadzać żadnych innych zmian na Twoim koncie. Anulowanie Usługi Premium wejdzie w życie z końcem bieżącego cyklu rozliczeniowego, a Ty będziesz mieć ten sam poziom dostępu do Usługi Premium przez pozostałą część takiego cyklu rozliczeniowego. Na przykład, jeśli rozliczasz się co miesiąc i anulujesz w danym miesiącu, zostaniesz obciążony opłatą za cały ten miesiąc i zachowasz dostęp do Usługi Premium do końca tego miesiąca.

Nie ma zwrotów za wypowiedzenie lub anulowanie usługi Premium. Jeśli wybierzesz usługę roczną, ale anulujesz ją przed końcem rocznego okresu, nie otrzymasz zwrotu pieniędzy za wcześniejsze wypowiedzenie. Będziesz mieć taki sam poziom dostępu do Usługi Premium do końca rocznej daty. Jeśli nie chcesz już subskrybować Usługi Premium, Twoim obowiązkiem jest anulowanie Usługi Premium w odpowiednim czasie, niezależnie od tego, czy aktywnie korzystasz z Usługi Premium.

7.3 Zmiany opłat

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo możemy w dowolnym momencie zmienić nasze ceny Usług Premium. Jeśli nie chcesz płacić nowych cen, możesz anulować odpowiednią Usługę Premium.

7.4 Kody rabatowe, kuponowe lub upominkowe

Jeśli otrzymałeś zniżkę, kupon lub kod podarunkowy do naszych Usług, poniższe warunki mają zastosowanie dodatkowo do warunków konkretnego kodu. Aby zrealizować kod rabatowy lub kupon, zaloguj się do EnvisionBody i wprowadź odpowiedni kod, aby skorzystać z odpowiedniej promocji. Kody rabatowe, kuponowe i podarunkowe nie mogą być łączone z żadną inną sprzedażą, promocją lub kuponem i nie mogą być wymieniane, zwracane, zastępowane ani wymieniane na gotówkę lub płatności na konto. Do wykorzystania kodu rabatowego lub kuponu może być wymagana metoda płatności. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za użycie kodu rabatowego, kuponu lub kodu podarunkowego przed jego wygaśnięciem, a wygasłe kody nie mogą zostać zwrócone ani przedłużone. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zakończenie świadczenia Usług przed końcem bezpłatnego lub zniżkowego okresu, jeśli nie chce kontynuować korzystania z Usług po normalnej cenie. Warunki konkretnego rabatu, kuponu lub kodu podarunkowego mogą zawierać dodatkowe ograniczenia dotyczące jego wykorzystania, w tym między innymi rodzaj planu, czas trwania bezpłatnych lub przecenionych Usług, daty ważności kuponów i/lub ilości zakupów. EnvisionBody zastrzega sobie prawo do anulowania rabatów i promocji kuponowych w dowolnym momencie.

7.5 Bezpłatne wersje próbne

Czasami oferujemy bezpłatne wersje próbne naszych Usług lub inne oferty promocyjne (każda „Bezpłatna wersja próbna”). Bezpłatna wersja próbna zapewnia dostęp do Usług przez pewien czas, a szczegóły są określone podczas rejestracji w ofercie.

Aby zarejestrować się w bezpłatnej wersji próbnej, może być konieczne podanie nam preferowanej metody płatności. Bezpłatna wersja próbna rozpocznie się, gdy tylko prześlesz szczegóły płatności. Nie zostaniesz obciążony do czasu zakończenia bezpłatnego okresu próbnego.

O ile nie anulujesz subskrypcji przed końcem bezpłatnego okresu próbnego lub o ile nie określono inaczej, Twój dostęp do Usługi będzie automatycznie kontynuowany i zostaniesz obciążony odpowiednimi opłatami za tę Usługę przy użyciu podanej przez Ciebie Metody Płatności. Wszystkie poniesione opłaty są ostateczne i nie podlegają zwrotowi, chyba że według naszego wyłącznego uznania i zgodnie z zasadami regulującymi każdą Usługę. Możemy wysłać Ci przypomnienie, gdy Twój bezpłatny okres próbny dobiega końca, ale nie gwarantujemy żadnych takich powiadomień. Ostatecznym obowiązkiem użytkownika jest wiedzieć, kiedy zakończy się bezpłatny okres próbny, jeśli zdecydujesz, że nie chcesz zostać użytkownikiem usług płatnych po upływie okresu bezpłatnego okresu próbnego.

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz zostać użytkownikiem usług płatnych, musisz anulować subskrypcję przed końcem bezpłatnego okresu próbnego. W zależności od odpowiedniej Usługi, możesz utracić dostęp natychmiast po anulowaniu lub po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego. Po anulowaniu bezpłatnego okresu próbnego i otrzymaniu potwierdzenia nie można wznowić okresu bezpłatnego okresu próbnego, nawet jeśli nie był używany przez cały czas trwania oferty.

Funkcje i zawartość usługi mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i nie możemy zagwarantować, że jakakolwiek konkretna funkcja lub zawartość będą dostępne przez cały okres bezpłatnego okresu próbnego. Stawki obowiązujące w momencie zarejestrowania się w bezpłatnej wersji próbnej będą takie same po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego, chyba że powiadomimy Cię inaczej. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do zmiany lub zakończenia dowolnej oferty bezpłatnego okresu próbnego, dostępu użytkownika do usług w trakcie bezpłatnego okresu próbnego lub któregokolwiek z niniejszych warunków bez powiadomienia i bez odpowiedzialności. Nie możesz zarejestrować się w więcej niż jednej bezpłatnej wersji próbnej danej Usługi w tym samym czasie, a my zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia możliwości korzystania z wielu bezpłatnych wersji próbnych.

 

8. Zajęcia fitness i wellness oraz wskazówki dotyczące diety i kalorii

Ważne jest dla nas, aby użytkownicy byli zdrowi, jednocześnie osiągając swoje cele w zakresie sprawności i dobrego samopoczucia. Proszę być odpowiedzialnym i kierować się własnym osądem i zdrowym rozsądkiem. Świadczymy nasze Usługi wyłącznie w celach informacyjnych i rozrywkowych i nie możemy ponosić odpowiedzialności, jeśli doznasz urazu lub doświadczysz choroby. Staramy się zachęcać do dobrego zdrowia i motywacji do osiągania celów zdrowotnych, nasza platforma służy rozrywce i nigdy nie powinna przebijać zdrowego osądu ani rzeczywistej porady medycznej.

8.1 Bezpieczeństwo przede wszystkim

EnvisionBody dba o Twoje bezpieczeństwo. Przed skorzystaniem z naszych Usług należy skonsultować się ze swoim dostawcą usług medycznych i rozważyć związane z tym ryzyko w związku z jakąkolwiek Treścią zorientowaną na kondycję lub dobre samopoczucie lub jakąkolwiek Treścią zorientowaną na programy dietetyczne („Programy”). Korzystając z naszych Usług, zgadzasz się, oświadczasz i gwarantujesz, że otrzymałeś zgodę swojego lekarza na udział w Programach lub jakąkolwiek z powiązanych czynności udostępnionych Ci w związku z Usługami. Ponadto zgadzasz się, oświadczasz i gwarantujesz, że skonsultowałeś się ze swoim lekarzem przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w diecie na podstawie informacji dostępnych za pośrednictwem Usług. Każdy z nas ma inny stan i zdolności, a uczestnictwo w Programach i innych działaniach promowanych przez nasze Usługi odbywa się na własne ryzyko. Jeśli zdecydujesz się uczestniczyć w Programach i tych działaniach, robisz to z własnej woli i zgody, świadomie i dobrowolnie, ponosząc wszelkie ryzyko związane z takimi działaniami. Programy i inne działania promowane przez Usługi mogą stanowić zagrożenie nawet dla tych, którzy obecnie cieszą się dobrym zdrowiem.

Wyraźnie zgadzasz się, że Twoje aktywności sportowe, informacje o diecie i obrazy, które wprowadzasz, które mogą generować treści, których szukasz z naszej Usługi, którą Ci dostarczamy, publikujesz lub starasz się opublikować w Usługach lub za ich pośrednictwem (np. ćwiczenia treningowe , zmiany wizerunku itp.) niosą ze sobą pewne nieodłączne i znaczące ryzyko uszkodzenia mienia, obrażeń ciała, prawdopodobnie zaburzeń odżywiania lub śmierci oraz że dobrowolnie przyjmujesz na siebie wszelkie znane i nieznane ryzyko związane z tymi czynnościami.

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach oraz w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek obrażenia, choroby lub szkody poniesione w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z, wszelkie Usługi lub funkcje Usług, w tym wszelkie Treści lub działania, do których użytkownik uzyskuje dostęp lub o których dowiaduje się za pośrednictwem naszych Usług, nawet jeśli jest to w całości lub w części spowodowane działaniem, brakiem działania lub zaniedbaniem ze strony EnvisionBody lub innych osób.

8.2 Zastrzeżenie dotyczące dokładności i polegania na treści

Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności, rzetelności, kompletności lub aktualności jakiejkolwiek Treści dostępnej za pośrednictwem Usług i nie zobowiązujemy się do aktualizacji takich Treści.

Ponadto treści generowane przez użytkowników, w tym porady, oświadczenia lub inne informacje, w tym między innymi obrazy, zmiany wizerunku, przemiany ciała, spożycie kalorii, jedzenie, odżywianie, wskazówki żywieniowe, wskazówki dotyczące ćwiczeń lub treningu, zajęcia sportowe i wykonywania wpisów do bazy danych, nie należy polegać na nich bez niezależnej weryfikacji. Treść generowana przez użytkownika, niezależnie od tego, czy została opublikowana publicznie, czy przesłana prywatnie, jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika, od którego pochodzi taka treść generowana przez użytkownika. Wszystkie informacje są dostarczane „tak jak są” bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków co do ich dokładności lub wiarygodności.

W szczególności baza danych przetwarzania obrazu EnvisionBody („Baza danych obrazów”) wykorzystuje sztuczną inteligencję i inne czynniki do przewidywania ogólnego przyszłego wyniku tego, jak Twój obraz może wyglądać w przyszłości po przejściu określonego spożycia kalorii i rutynowych ćwiczeń oraz innych czynników lub aktualnej wagi i waga docelowa. Wyświetlany w przyszłości wynik służy wyłącznie do celów rozrywkowych i nie jest realistycznym obrazem, na którym należy polegać w jakimkolwiek celu, w tym w celach związanych z dietą i sprawnością fizyczną. Ma na celu stworzenie przyszłego wizerunku Ciebie, który służy wyłącznie zabawie i przyjemności. Nie powinieneś starać się wyglądać jak wyświetlany obraz. Zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z profesjonalnym lekarzem, który określi realistyczne oczekiwania dotyczące tego, jak możesz wyglądać przy mniejszej lub większej wadze, i zapewni Ci plan ćwiczeń i diety, aby to osiągnąć. Należy pamiętać, że informacje żywieniowe lub procedury ćwiczeń, które mogą być dostarczane przez EnvisionBody, nie zostały zweryfikowane przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną wymaganą do dostarczenia Państwu pełnych, dokładnych lub wiarygodnych informacji lub oczekiwań dotyczących wyników obrazu. EnvisionBody nie gwarantuje (i) dokładności, kompletności ani użyteczności jakichkolwiek informacji żywieniowych lub planów fitness lub wyników wizerunkowych. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku EnvisionBody nie będzie odpowiedzialne za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na otrzymanych informacjach; w tym obrazy otrzymane z usługi EnvisionBody. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie informacje lub nowe obrazy, które widzisz, przetwarzane za pomocą Usług EnvisionBody, są dla Ciebie przydatne. Wszelkie dostarczone Ci obrazy, które są przetwarzane za pomocą naszych Usług, są fałszywe i nierealistyczne i służą wyłącznie do celów rozrywkowych.

Możemy mieć bloga lub inne zasoby społecznościowe dostępne dla Ciebie i innych osób korzystających z naszej Usługi. W związku z tym poleganie na wszelkich poradach innych użytkowników odbywa się na własne ryzyko. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku EnvisionBody nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach lub poradach dostarczonych przez dowolnego użytkownika naszej platformy lub naszych Usług.

8.3 Porady niemedyczne

Wszelkie usługi świadczone przez, wi/lub za pośrednictwem Usług (w tym między innymi Treści) służą wyłącznie celom informacyjnym i rozrywkowym. EnvisionBody nie jest firmą medyczną ani nie reprezentuje pracowników służby zdrowia, a EnvisionBody nie świadczy usług medycznych ani nie udziela porad medycznych. Żadna treść zawarta w Usługach nie powinna być interpretowana jako taka porada lub diagnoza. Informacje, obrazy i raporty generowane przez nas nie powinny być interpretowane jako substytut konsultacji lekarskiej, oceny lub leczenia, a informacje udostępniane w Usługach lub za ich pośrednictwem nie powinny być podstawą do podejmowania decyzji medycznych ani do zdiagnozować lub leczyć stan zdrowia lub chorobę. KORZYSTANIE Z USŁUG NIE TWORZY RELACJI LEKARZ-PACJENT MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ORGANIZMEM WIZUALNYM.

Powinieneś zasięgnąć porady lekarza lub specjalisty medycznego w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących swojego zdrowia przed rozpoczęciem jakichkolwiek programów lub planów dietetycznych, schematu ćwiczeń lub jakichkolwiek innych działań lub planów fitness lub odnowy biologicznej, które mogą być przywoływane, omawiane lub oferowane w ramach Usługi. Jeśli jesteś leczony ze względu na stan zdrowia lub chorobę, przyjmujesz leki na receptę lub stosujesz dietę terapeutyczną w celu leczenia choroby, przed skorzystaniem z Usług powinieneś skonsultować się ze swoim lekarzem. Oświadczasz nam (które oświadczenie uważa się za złożone za każdym razem, gdy korzystasz z Usług), że nie korzystasz z Usług ani nie uczestniczysz w żadnej z czynności oferowanych przez Usługi w celu uzyskania pomocy medycznej. Ponadto zgadzasz się, że przed skorzystaniem z Usług skonsultujesz się ze swoim lekarzem, w szczególności jeśli jesteś narażony na problemy wynikające z ćwiczeń lub zmian w diecie. Jeśli jakiekolwiek informacje, które otrzymujesz lub uzyskujesz podczas korzystania z Usług, są niezgodne z poradą medyczną udzieloną przez Twojego lekarza, należy postępować zgodnie z zaleceniami swojego lekarza.

Usługi mogą zapewnić dostęp do pewnych sugestii, a mianowicie wskazówek dotyczących schematów fitness i planowania diety/spożycia kalorii („Plany”). Plany nie są usługą medyczną ani żadną inną usługą zdrowotną. W ramach Planów nie przewiduje się diagnozy, leczenia ani porad dotyczących jakichkolwiek schorzeń dietetycznych lub zdrowotnych. Plany nie zastępują ani nie stanowią alternatywy dla diagnozowania i leczenia opieki zdrowotnej w przypadku występowania choroby lub schorzenia dietetycznego lub zdrowotnego. Powinieneś zasięgnąć diagnozy, leczenia i porady dotyczącej chorób lub chorób żywieniowych lub zdrowotnych od lekarzy praktykujących medycynę i innych licencjonowanych pracowników służby zdrowia. W żadnym wypadku żadna z Twoich interakcji z naszymi Planami nie będzie uważana ani interpretowana w celu stworzenia relacji lekarz-pacjent lub jakiegokolwiek obowiązku powierniczego. JESTEŚ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE INTERAKCJE Z PLANAMI.

8.4 Historie sukcesu nietypowe

Historie sukcesu opublikowane przez użytkowników lub EnvisionBody w naszych Usługach mogą nie przedstawiać typowych lub nawet dokładnych wyników uzyskanych z jakiejkolwiek konkretnej aktywności fitness lub diety. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, EnvisionBody nie ma i nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności związanej z dokładnością, niezawodnością lub skutecznością jakiejkolwiek aktywności fitness lub zaleceń dietetycznych zawartych w jakichkolwiek historiach sukcesu użytkownika.

8.5 Dokładność

Wyświetlany przekształcony obraz jest przerysowanym obrazem Ciebie i nie odzwierciedla tego, jak powinien wyglądać Twój obraz. To jest do ogólnych celów rozrywkowych. Zalecamy skonsultowanie się z pracownikiem służby zdrowia w celu ustalenia realistycznych oczekiwań dotyczących zmiany obrazu w odniesieniu do kondycji i rutyny zdrowotnej.

Przekształcony obraz wyświetlany, aby zachęcić do zdrowego odżywiania i celów fitness, jest przesadnym obrazem Ciebie, a nie przedstawieniem tego, jak powinien wyglądać Twój obraz ciała. Nie przetwarzamy Twojego obrazu, aby pokazać Ci, czego możesz się spodziewać, ale przykład Ciebie w przesadnie zmienionej formie wyłącznie w celach rozrywkowych. Chociaż wprowadzasz informacje, które mogą być wykorzystane do wpłynięcia na wynik transformacji obrazu, nie jest to realistyczny przykład tego, jak możesz oczekiwać, jeśli będziesz postępować zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi do platformy. Usługi mają na celu dostarczenie Państwu informacji zachęcających i wspierających Państwa działania związane z dobrym samopoczuciem i sprawnością fizyczną.

Jeśli jesteś mieszkańcem New Jersey lub Holandii:

Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane własnym oszustwem, lekkomyślnością, rażącym zaniedbaniem lub umyślnym wykroczeniem EnvisionBody.

 

9. Modyfikacje Regulaminu

W miarę rozwoju i ulepszania Usług może być konieczne wprowadzenie zmian w niniejszych Warunkach.

9.1 Aktualizacje niniejszych Warunków

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków poprzez (i) opublikowanie zmienionych Warunków w Usługach i/lub za ich pośrednictwem i/lub (ii) wcześniejsze powiadomienie użytkownika o istotnych zmianach Warunków, zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli jest to możliwe, oraz w inny sposób za pośrednictwem Usług (np. poprzez powiadomienie na stronie głównej witryny EnvisionBody lub w aplikacji). Modyfikacje nie będą obowiązywać z mocą wsteczną, chyba że wymaga tego prawo.

Czasami możemy poprosić Cię o zapoznanie się i wyraźną zgodę na lub odrzucenie zmienionej wersji Warunków. W takich przypadkach modyfikacje zaczną obowiązywać w momencie wyrażenia zgody na zmodyfikowaną wersję Warunków. Jeśli w tym czasie nie wyrazisz zgody, nie możesz korzystać z Usług. W przypadkach, w których nie prosimy o wyraźną zgodę na zmodyfikowaną wersję Warunków, zmodyfikowana wersja Warunków wejdzie w życie z dniem określonym w Warunkach. Decyzja o utrzymaniu konta, dostępie lub korzystaniu z Usług (bez względu na to, czy utworzysz konto u nas) po tej dacie, oznacza akceptację warunków Warunków w ich zmienionej formie. Jeśli nie zgadzasz się na modyfikacje, nie możesz korzystać z Usług i powinieneś zaprzestać korzystania z nich.

 

10. Brak gwarancji

Z WYJĄTKIEM JEDNOSTEK ZABRANIANYCH PRZEZ PRAWO, ORGANIZATOR WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, USTNYCH LUB PISEMNYCH, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI OGRANICZONE SZCZEGÓLNY CEL I BRAK NARUSZENIA W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO. USŁUGI I WSZELKA TREŚĆ SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI. Nie ograniczając powyższego, rozumiesz, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących jakości, dokładności, aktualności, prawdziwości, kompletności, dostępności lub niezawodności jakichkolwiek Usług lub Treści. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie gwarantujemy, że (i) Usługi spełnią Twoje wymagania lub zapewnią określone wyniki, (ii) działanie Usług będzie nieprzerwane, wolne od wirusów lub błędów lub innych szkodliwe elementy lub (iii) błędy zostaną poprawione. Wszelkie ustne lub pisemne porady udzielone przez naszych agentów lub przez nas nie stanowią i nie będą stanowić żadnej gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie składamy również żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do jakichkolwiek Treści; Treść generowana przez użytkownika jest w szczególności dostarczana przez użytkowników dostarczających tę Treść i ponosi za nie wyłączną odpowiedzialność. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane od innych użytkowników lub za pośrednictwem Usług, nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie zawarta w niniejszym dokumencie. W związku z tym wyraźnie przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że korzystanie z Usług odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko i że całe ryzyko związane z zadowalającą jakością, wydajnością, dokładnością i wysiłkiem spoczywa na Tobie.

 

11. Ograniczenie odpowiedzialności

Budujemy dla Ciebie najlepsze usługi, jakie możemy, ale nie możemy obiecać, że będą idealne. Nie ponosimy odpowiedzialności za różne rzeczy, które mogą pójść nie tak w wyniku korzystania z Usług.

 

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnych okolicznościach (w tym między innymi zaniedbania) EnvisionBody, jej spółki zależne, partnerzy lub jacykolwiek operatorzy sieci bezprzewodowych nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za (a) jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, szczególne, poleganie, przykładowe, karne lub wynikowe szkody jakiegokolwiek rodzaju; (b) utratę zysków, przychodów, danych, użytkowania, wartości firmy lub inne straty niematerialne; (c) szkody związane z dostępem, korzystaniem lub niemożnością dostępu do Usług lub korzystania z nich; (d) szkody związane z jakimkolwiek zachowaniem lub Treścią jakiejkolwiek strony trzeciej lub użytkownika Usług, w tym między innymi zniesławiających, obraźliwych lub nielegalnych zachowań lub treści; i/lub (e) szkody w jakikolwiek sposób związane z Treścią Osób Trzecich lub Produktami Osób Trzecich, do których uzyskano dostęp lub z których korzystano za pośrednictwem Usług. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejsze ograniczenie ma zastosowanie do wszystkich roszczeń wynikających z gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy EnvisionBody został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, a ponadto w przypadku przedstawione w niniejszym dokumencie nie spełniły swojego zasadniczego celu. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, całkowita odpowiedzialność EnvisionBody z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z niniejszych Warunków, w tym z tytułu wszelkich dorozumianych gwarancji, jest ograniczona do kwoty większej niż sto dolarów (100,00 USD) lub kwoty, którą zapłaciłeś nam za korzystanie z odpowiednie Usługi w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

W szczególności, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wynikające z (a) korzystania przez Ciebie z Usług, (b) wykorzystywania, ujawniania, wyświetlania lub utrzymywania Danych Osobowych użytkownika, (c ) wszelkie inne interakcje z nami lub innymi użytkownikami Usług, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód lub (d) interakcja z usługami EnvisionBody, która może prowadzić do samookaleczenia lub śmierci, (e) inne Treści , informacje, usługi lub towary otrzymane za pośrednictwem Usług lub reklamowane w Usługach lub otrzymane za pośrednictwem linków udostępnionych w Usługach.

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że oferujemy Usługi i ustalamy ceny Usług w oparciu o zrzeczenia się odpowiedzialności gwarancyjnej, zwolnienia i ograniczenia odpowiedzialności określone w Warunkach, że niniejsze zrzeczenia się odpowiedzialności gwarancyjnej, zwolnienia i ograniczenia odpowiedzialności odzwierciedlają rozsądny i sprawiedliwy podział ryzyka między Tobą i stanowią podstawową podstawę umowy między Tobą a nami. Nie bylibyśmy w stanie świadczyć Ci Usług na ekonomicznie uzasadnionych podstawach bez niniejszych zastrzeżeń gwarancyjnych, zwolnień i ograniczeń odpowiedzialności.

 

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii:Zrzekasz się swoich praw w odniesieniu do sekcji 1542 Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia, który mówi: „ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub nie podejrzewa, że istniały na jego korzyść w momencie wykonywania zwolnienia, które, jeśli są znane przez musiał mieć istotny wpływ na jego ugodę z dłużnikiem”.

Jeśli jesteś mieszkańcem New Jersey: Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane własnym oszustwem, lekkomyślnością, rażącym zaniedbaniem lub umyślnym wykroczeniem EnvisionBody.

 

12. Odszkodowanie

Jeśli jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek lokalizacji innej niż Francja lub Niemcy:W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgadzasz się zwolnić EnvisionBody, jej podmioty stowarzyszone i partnerów z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych opłat księgowych i prawników, wysuwanych przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikających z (a) Treści generowane przez użytkowników, do których uzyskujesz dostęp lub udostępniasz je za pośrednictwem Usług; (b) korzystanie przez Ciebie z Usług, (c) Twoje działania w związku z Usługami, (d) Twoje połączenie z Usługami, (e) naruszenie przez Ciebie niniejszych Warunków, (f) Twoje wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie Danych Osobowych dowolnego użytkownika , (g) jakiekolwiek naruszenie przez Ciebie praw jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu lub (h) korzystanie przez Ciebie z Usług w celu osobistego spotkania się z innym użytkownikiem. Zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, w związku z którą jesteś zobowiązany do zabezpieczenia nas zgodnie z Warunkami, a Ty zgadzasz się współpracować z naszą obroną przed tymi roszczeniami.

 

Jeśli jesteś mieszkańcem Francji lub Niemiec:Niezależnie od poprzedniego paragrafu, zgadzasz się zwolnić EnvisionBody, jej podmioty stowarzyszone i partnerów z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań wynikających z Twojego zaniedbania lub celowego zachowania, w tym uzasadnionych kosztów księgowych i prawników, dokonanych przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikających z (a) Treści (w tym Treści generowanych przez użytkowników), do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem Usług; (b) naruszenie przez użytkownika niniejszych Warunków, (c) wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych dowolnego użytkownika, (d) jakiekolwiek naruszenie praw jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu przez użytkownika lub (e) zatrudnienie przez użytkownika Usług w celu spełnienia inny użytkownik osobiście. Zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, w związku z którą jesteś zobowiązany do zabezpieczenia nas zgodnie z Warunkami, a Ty zgadzasz się współpracować z naszą obroną przed tymi roszczeniami.

 

Jeśli jesteś mieszkańcem New Jersey:Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie nakłada na Państwa obowiązku zabezpieczenia nas przed roszczeniami wynikającymi z własnego oszustwa, lekkomyślności, rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania EnvisionBody.

 

13. Prawo właściwe

Jeśli jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych lub dowolnej lokalizacji poza Unią Europejską: Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Nowy Jork i kontrolującym prawo federalne Stanów Zjednoczonych, w stosownych przypadkach, bez względu na jego zasady kolizyjne .

Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej: Niniejsze Warunki podlegają prawu holenderskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane, bez względu na jego kolizję z zasadami prawa.

 

14. Spory i arbitraż, zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego, jurysdykcja i miejsce

Jeśli jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych:

Umowa arbitrażowa

UŻYTKOWNIK I ORGANIZATOR WYRAŻA ZGODĘ NA ZGŁASZANIE WSZYSTKICH SPORÓW WYNIKAJĄCYCH Z LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI („SPORU”) DO WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik i EnvisionBody zgadzają się, że wszelkie spory wynikające lub związane z korzystaniem z Usług ("Spór") będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z Federalną Ustawą Arbitrażową (Tytuł 9 Kodeks Stanów Zjednoczonych), który reguluje interpretację i wykonanie niniejszej umowy arbitrażowej („Umowa arbitrażowa”). W arbitrażu Spory rozstrzyga neutralny arbiter, a nie sędzia lub ława przysięgłych, odkrycie jest bardziej ograniczone niż w sądzie, a decyzja arbitra podlega ograniczonej kontroli sądowej. Arbiter może przyznać indywidualnie takie same odszkodowania i ulgi jak sąd, w tym odszkodowania pieniężne, nakaz sądowy i zadośćuczynienie. Orzeczenie arbitra może zostać wydane w dowolnym sądzie właściwym do tego sądu. Takie postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów będzie prowadzone wyłącznie indywidualnie, a nie w ramach pozwu zbiorowego, skonsolidowanego lub przedstawicielskiego. Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione, zgadzamy się poddać osobistemu i wyłącznemu arbitrażowi Sporów dotyczących ogólnego korzystania z Usług zgodnie z Zasadami arbitrażu konsumenckiego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Zapraszamy na stronę www.adr.org , aby uzyskać więcej informacji na temat arbitrażu.

 

Wszelkie arbitraże między Tobą a nami, w niezbędnym zakresie, będą prowadzone zdalnie, jak określono poniżej.

Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim. Jeden niezależny i bezstronny arbiter zostanie powołany zgodnie z zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Arbiter zadecyduje o wszystkich kwestiach związanych z wykonalnością, interpretacją, zakresem i stosowaniem niniejszej Umowy arbitrażowej (w tym kwestie „bramy” w zakresie zdatności arbitrażowej, czy Umowa Arbitrażowa jest nieuzasadniona lub iluzoryczna oraz jakakolwiek obrona przed arbitrażem) oraz niniejszych Warunków, z wyjątkiem że sąd może rozstrzygnąć wszelkie kwestie dotyczące ważności lub wykonalności zrzeczenia się prawa do pozwu zbiorowego określonego w niniejszej Umowie arbitrażowej. Pojęcie „spór” i wymóg arbitrażu będą interpretowane szeroko.

Zarówno Ty, jak i my zgadzamy się przestrzegać następujących zasad, które mają na celu usprawnienie procesu rozstrzygania sporów oraz zmniejszenie kosztów i obciążeń dla wszystkich zaangażowanych osób:

 • arbitraż będzie prowadzony telefonicznie, online i/lub będzie opierał się wyłącznie na pisemnych oświadczeniach, w konkretny sposób wybrany przez stronę wszczynającą arbitraż;

 • arbitraż nie będzie wymagał osobistego stawiennictwa stron lub świadków, chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie; oraz

 • wszelkie orzeczenie w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wniesione do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji.

 

Za wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności, arbiter wyda decyzję w terminie 120 dni od daty powołania arbitra. Arbiter może przedłużyć ten termin o dodatkowe 30 dni w interesie wymiaru sprawiedliwości. Wszystkie postępowania arbitrażowe będą zamknięte dla publiczności i poufne, a wszelkie zapisy z nimi związane zostaną trwale zapieczętowane, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do uzyskania potwierdzenia wyroku arbitrażowego przez sąd. Orzeczenie arbitra będzie miało formę pisemną i będzie zawierać oświadczenie opisujące powody rozstrzygnięcia jakiegokolwiek roszczenia.

 

Przyjmujesz również do wiadomości i rozumiesz, że w odniesieniu do wszelkich sporów z nami wynikających lub związanych z wyborem utrzymania konta, dostępu lub korzystania z Usług:

 • Rezygnujesz z prawa do rozprawy przed ławą przysięgłych;

 • Rezygnujesz z prawa do pełnienia funkcji przedstawiciela, prywatnego prokuratora generalnego lub innego przedstawiciela, lub do uczestniczenia jako członek grupy powodów w jakimkolwiek postępowaniu sądowym dotyczącym takiego sporu; oraz

 • Musisz złożyć jakiekolwiek roszczenie w ciągu jednego (1) roku od jego powstania lub jest ono na zawsze przedawnione.

 

Płatności wszystkich opłat rejestracyjnych, administracyjnych i arbitrażowych będą regulowane przez zasady Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. EnvisionBody zwróci Ci te opłaty do wysokości 5000 USD, chyba że arbiter uzna, że Twoje roszczenia są niepoważne. Podobnie EnvisionBody nie będzie dochodzić honorariów adwokackich i kosztów w arbitrażu, chyba że arbiter stwierdzi, że Twoje roszczenia są niepoważne.

 

NIEZALEŻNIE OD WSZYSTKICH Sprzecznych postanowień NINIEJSZEJ UMOWY O ARBITRAŻ, MOŻESZ WYBRAĆ DOCHODZENIE ROSZCZENIA W SĄDZIE, A NIE PRZEZ ARBITRAŻ, JEŚLI ZREZYGNOWASZ Z NINIEJSZEJ UMOWY ARBITRAŻOWEJ W CIĄGU 30 DNI OD WCZEŚNIEJSZEJ OD: (1) DATY ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, LUB (2) DATA PIERWSZEJ ZGODY NA UMOWĘ Z ORGANIZATOREM, KTÓRA ZAWIERA ZAPIS O ARBITRAŻU. Powiadomienie o rezygnacji musi być wysłane nie później niż w odpowiednim terminie i wysłane na adres: info@EnvisionBody.com(w temacie napisz ARBITRAŻ). Powiadomienie o rezygnacji musi stwierdzać, że nie zgadzasz się z niniejszą Umową arbitrażową i musi zawierać Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Ta procedura jest jedynym sposobem, w jaki możesz zrezygnować z niniejszej Umowy arbitrażowej, a nieprzestrzeganie ściśle tej procedury i obowiązującego terminu automatycznie spowoduje, że zawiadomienie o rezygnacji będzie nieważne. Jeśli zrezygnujesz z klauzuli arbitrażowej, wszystkie pozostałe części niniejszej Umowy arbitrażowej będą nadal obowiązywać.

Jeśli niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu zostanie uznane za nieważne, wówczas wszelkie spory wynikające z Warunków między nami będą podlegać jurysdykcji sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork, a ty i my niniejszym poddajemy się osobistemu jurysdykcję i właściwość miejscową tych sądów. Użytkownik i EnvisionBody zgadzają się, że jeśli z jakiegokolwiek powodu spór toczy się w sądzie, a nie w arbitrażu: (1) użytkownik i EnvisionBody zrzekają się wszelkich praw do procesu z udziałem ławy przysięgłych; (2) Spór będzie przebiegał wyłącznie na zasadzie indywidualnej, niegrupowej, niereprezentatywnej; oraz (3) ani Ty, ani EnvisionBody nie możecie być przedstawicielami zbiorowości ani członkiem zbiorowości ani w inny sposób uczestniczyć w jakimkolwiek postępowaniu zbiorowym, reprezentacyjnym, skonsolidowanym lub prywatnym prokuratora generalnego.

Niniejsza umowa o arbitraż nie wyklucza możliwości skorzystania przez Ciebie lub EnvisionBody z dochodzenia tymczasowych środków pomocowych w arbitrażu, w tym między innymi nakazów wstrzymania postępowania sądowego, wymuszenia arbitrażu lub potwierdzenia orzeczenia arbitrażowego przed sądem właściwej jurysdykcji. Ponadto niniejsza umowa o arbitraż nie wyklucza możliwości (i) zwrócenia się do odpowiedniego sądu właściwej jurysdykcji o tymczasowy zakaz zbliżania się, nakaz wstępny lub inne zadośćuczynienie tymczasowe lub konserwatorskie, w razie potrzeby, lub (ii) dochodzenie zadośćuczynienia w dowolny sąd stanowy lub federalny w przypadku sporów związanych z naruszeniem lub możliwym naruszeniem praw własności intelektualnej EnvisionBody.

 

Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej:Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszych Warunków, w przypadku sporu, którego Ty i EnvisionBody nie możecie rozwiązać, mają Państwo prawo złożyć skargę za pośrednictwem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Poza określonymi w niniejszych Warunkach nie uczestniczymy w żadnym programie ADR.

 • Ponadto żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza Twoich praw do wniesienia powództwa przeciwko EnvisionBody do sądów lokalnych w Twoim miejscu zamieszkania. Wszelkie spory wynikające z Warunków pomiędzy Tobą a EnvisionBody będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w Twoim miejscu zamieszkania lub sądów zlokalizowanych w Holandii, a Ty i my niniejszym poddajemy się osobistej jurysdykcji i miejscu te sądy.

 

 

Jeśli jesteś mieszkańcem Finlandii:Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszych Warunków, w przypadku sporu, którego Ty i EnvisionBody nie możecie rozwiązać, mają Państwo prawo złożyć skargę do lokalnej Rady ds. Sporów Konsumenckich lub innego odpowiedniego organu.

 

Jeśli jesteś mieszkańcem Danii:Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszych Warunków, w przypadku sporu, którego Ty i EnvisionBody nie możecie rozwiązać, mają Państwo prawo złożyć skargę do duńskiego Urzędu ds. Konkurencji i Konsumentów (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Centre for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35 , 2500 Valby, mail: cfk@kfst.dk).

 

Jeśli jesteś mieszkańcem Korei Południowej:Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszych Warunków, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza Twoich praw do wniesienia powództwa przeciwko EnvisionBody do sądów lokalnych w Twoim miejscu zamieszkania.

 

15. Warunki międzynarodowe

Jeśli nie jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonychi uzyskujesz dostęp do naszych Usług spoza Stanów Zjednoczonych, zgadzasz się na przekazanie nam pewnych informacji poza swoją lokalizację i że będziesz przestrzegać wszystkich przepisów, które mają do Ciebie zastosowanie.

Świadczymy nasze Usługi dla globalnej społeczności użytkowników. Nasze serwery i operacje są jednak zlokalizowane głównie w Stanach Zjednoczonych, a nasze zasady i procedury są oparte głównie na prawie Stanów Zjednoczonych. Z tego powodu następujące postanowienia mają zastosowanie w szczególności do użytkowników znajdujących się poza Stanami Zjednoczonymi: (i) wyrażasz zgodę na przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie swoich informacji, w tym między innymi Treści generowanych przez użytkowników i wszelkich Danych osobowych, aby oraz w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach; (ii) jeśli korzystasz z Usług z lokalizacji objętej embargiem przez Stany Zjednoczone lub znajdujesz się na liście „Specially Designated Nationals” Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, nie masz uprawnień do uzyskiwania dostępu do Usług ani korzystania z nich; oraz (iii) zgadzasz się przestrzegać wszystkich lokalnych praw, zasad i przepisów, w tym, bez ograniczeń, wszystkich praw, zasad i przepisów obowiązujących w miejscu, w którym mieszkasz i miejscu, z którego uzyskujesz dostęp do Usług. Usługi nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub lokalizacji, gdzie taka dystrybucja lub użytkowanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami, lub które narażałyby EnvisionBody lub jej podmioty stowarzyszone na jakikolwiek wymóg rejestracji w ramach takich jurysdykcji lub lokalizacji.

Nazwy używane dla krajów lub regionów w niniejszych Warunkach, Polityce prywatności i wszelkich powiązanych funkcjach lub dokumentacji są oparte na Bazie Terminologicznej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej, Hongkongu (SAR of China), Rosji, Nowej Zelandii lub Korei Południowej:Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszych Warunków należy pamiętać, że niektóre jurysdykcje mogą nie zezwalać na zrzeczenie się lub ograniczenie niektórych gwarancji, odpowiedzialności lub odszkodowań na mocy bezwzględnie obowiązującego prawa, więc niektóre wyłączenia i ograniczenia w niniejszych Warunkach mogą nie mieć zastosowania. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za (1) nieuczciwe oświadczenia złożone przez nas, (2) śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub umyślnym niewłaściwym postępowaniem lub (3) niewykonanie jakiegokolwiek istotnego zobowiązania umownego.

 

Jeśli jesteś mieszkańcem Nowej Zelandii:Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszych Warunków, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności ani Twoich praw, jeśli jesteś konsumentem w rozumieniu Ustawy o gwarancjach konsumenckich z 1993 r. lub Ustawy o uczciwym handlu z 1986 r.

 

Jeśli jesteś mieszkańcem Niemiec, Francji, Austrii lub Finlandii:Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszych Warunków, kwalifikator „w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo” i inne kwalifikatory o podobnym skutku zostaną uznane za usunięte z Warunków wszędzie tam, gdzie się pojawią i nie będą miały mocy ani skutku.

 

Jeśli jesteś mieszkańcem Japonii:Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności ani Twoich praw, jeśli jesteś konsumentem w rozumieniu Ustawy o umowach konsumenckich.

Jeśli jesteś mieszkańcem Korei Południowej: Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszych Warunków, wszelkie modyfikacje niniejszych Warunków zostaną ogłoszone na stronie internetowej przed ich wejściem w życie; pod warunkiem, że jeśli nie wyrazisz zamiaru odmowy takiej modyfikacji lub zmiany po rozsądnym czasie po takim ogłoszeniu, uważa się, że wyraziłeś zgodę na taką modyfikację lub zmianę.

 

16. Przetrwanie

Jeśli nasza relacja lub niniejsze Warunki wygasną, nie ograniczy to żadnych naszych innych praw ani środków zaradczych, a wszelkie postanowienia niniejszych Warunków, które muszą przetrwać, aby nadać odpowiedni skutek intencji i celowi niniejszych Warunków, pozostaną w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi Sekcje 2 (Własność i korzystanie z treści), 8 (Zajęcia fitness i wellness oraz wytyczne żywieniowe), 10 (Brak gwarancji), 11 (Ograniczenie odpowiedzialności), 12 (Odszkodowanie), 14 (Spory i arbitraż, jurysdykcja i miejsce), i 16 (Przetrwanie).

 

17. Różne

Zgadzasz się, że w wyniku Warunków lub korzystania przez Ciebie z Usług nie istnieje między Tobą a nami żadne wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo, zatrudnienie lub pośrednictwo. Warunki stanowią całość umowy między Tobą a nami w odniesieniu do korzystania z Usług.

 

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeżeli którekolwiek postanowienie Warunków zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, strony zgadzają się jednak, że sąd powinien dołożyć starań, aby wprowadzić w życie intencje stron odzwierciedlone w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia Warunków pozostają w pełna siła i efekt.

 

Nie możesz cedować, delegować ani w inny sposób przenosić swojego konta lub swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Mamy prawo, według naszego wyłącznego uznania, do przeniesienia lub cesji całości lub części naszych praw wynikających z niniejszych Warunków i będziemy mieć prawo do delegowania lub korzystania z wykonawców zewnętrznych w celu wypełnienia naszych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków oraz w związku z Usługi.

 

Nasze powiadomienie za pośrednictwem poczty e-mail, zwykłej poczty lub powiadomień lub linków wyświetlanych w związku z Usługami stanowi akceptowalne powiadomienie użytkownika zgodnie z Warunkami. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieotrzymanie powiadomienia, jeśli poczta e-mail została poddana kwarantannie przez system zabezpieczeń poczty e-mail (np. folder „śmieci” lub „spam”) lub jeśli nie zaktualizujesz swojego adresu e-mail. Powiadomienie zostanie uznane za otrzymane czterdzieści osiem godzin po wysłaniu, jeśli zostanie przesłane pocztą elektroniczną lub zwykłą pocztą. W przypadku, gdy powiadomienie zostanie przekazane za pośrednictwem linków wyświetlanych w związku z Usługami, zostanie ono uznane za otrzymane dwadzieścia cztery godziny po pierwszym wyświetleniu.

bottom of page